9 mars 2017

Innfører skriftlig eksamen

Bakgrunnen for endringene er nye krav til akkreditert sertifisering i samsvar med sertifiseringsstandarden NS-EN ISO/IEC 17024.

Det innføres nå en skriftlig eksamen med flervalgsoppgaver (multiple choice), og kravet for bestått vil være minimum 75 prosent riktige svar.

Regelverket stiller også krav til at et sertifikat skal fornyes (resertifiseres) hvert 5. år, og med dagens endringer vil det bety at det innføres en ytterlige eksamen ved resertifisering. Det vil ikke lenger være mulig å kun sende inn et søknadsskjema for en fornying og bekreftelse av relevant praksis.

For å få utstedt operatør- eller kjelpassersertifikat kreves det operatør-/kjelpasserkurs og bestått eksamen fra akkreditert sertifiseringsorgan, som Kiwa Inspecta.

Endringene gjelder for samtlige sertifiseringsorgan.