7 oktober 2015

ISO 14001 er utgitt i ny utgave

For å sikre at standarden fortsatt oppleves som relevant for markedet er den nå publisert i ny versjon, ISO 14001:2015.

Viktige forbedringer i ny standard

  • Økt fokus på både hvordan interne og eksterne faktorer påvirker en organisasjons miljøprestasjon
  • Større fokus på ledelsens forpliktelse og engasjement
  • Økt fokus på integrasjon med organisasjonens strategiske retning
  • Bedre beskyttelse av miljøet, med fokus på proaktive tiltak
  • Økt fokus på kommunikasjon og kommunikasjonsstrategi
  • Fokus på livssyklus-tankegang, hvor man vurdere hvert enkelt trinn i syklusen til et produkt eller en tjeneste – fra utvikling til avvikling.

Les mer om sertifisering iht. nye ISO 14001 her.