3 februar 2017

ISO 45001 – internasjonal standard for arbeidsmiljøledelse

Arbeidet med å utvikle en ny internasjonal standard for arbeidsmiljøledelse ble startet i 2013.  ISO 45001 erstatter den britiske standarden OHSAS 18001 – Styringssystemer for arbeidsmiljø som er i bruk i mange land.

Hvorfor en ny standard for arbeidsmiljøledelse?

 • Arbeidsmiljørisiko og helseskader:
  Ifølge World Congress on Safety and Health at Work er det 860 000 arbeidsulykker med skader hver dag: 
  – 2,2 millioner (6000 pr. dag) med dødelig utfall
  – Estimerte direkte og indirekte kostander er USD 2,8 milliarder (NOK 238 milliarder)
  – Organisasjoner må styre risikoforhold for å overleve og for å sikre kontinuerlig forbedring
  – Arbeidsmiljø er et vesentlig aspekt som organisasjoner må styre proaktivt for å minimere helseskader hos ansatte.
 • Arbeidsrelatert sykdom og skader koster:
  – SINTEF har beregnet at arbeidsrelatert sykdom og skader kan ramme bedriften og den enkelte medarbeider hardt, og det koster det norske samfunn 30 milliarder kroner i året. De direkte kostnadene til behandling, uførepensjon og tapt produksjon utgjør 37 prosent av kostnadene. (Rapport SINTEF, 2016-03-07)
 • Den teknologiske utviklingen:
  – Store bedrifter velger å la underleverandører ta seg av utvikling og deler av produksjon. - Dermed er det viktig å ha et felles rammeverk for arbeidsmiljøledelse.
 • Økt internasjonalisering:  
  – Nye rammebetingelser, større konkurranse og omstilling. – En felles internasjonal standard for arbeidsmiljø vil gjøre det enklere for virksomheter å samarbeide.
 • Arbeidsmarkedskriminalitet:
  – Arbeidsmarkedskriminalitet er et økende fenomen. Når en virksomhet er sertifisert iht. en arbeidsmiljøstandard vil en ha et kvalitetsstempel som viser at en jobber i forhold til lover og regler.
 • Bedre samordning med andre ISO-standarder:  
  – ISO 45001 er bygget over samme lest/ramme som oppdaterte standarder for kvalitet (ISO 9001:2015) og ytre miljø (ISO 14001:2015). Dette gjør det enklere for virksomheter å samordne ledelse og styring av ulike forhold for å sikre best mulig resultat.

Hva er nytt med ISO 45001?

Den nye arbeidsmiljøstandarden har sitt utgangspunkt i OHSAS 18001, men er bygget på nytt felles rammeverk for ISO-standarder. Dette innebærer at en har større fokus på:

 • Kontekst og interesseparter – sammenheng og omgivelser for virksomheten
 • Lederskap og forpliktelse – synlig og bevisst ledelse, organisasjonskultur
 • Risikoledelse
 • Medvirkning og deltakelse
 • Prosesstankegang
 • Evaluering av prestasjon og kontinuerlig forbedring

ISO 45001 gir nye muligheter for din virksomhet!

 • Bedre samordning av ulike ledelsessystemer og proaktiv arbeidsmiljøledelse
 • Etterlevelse av strategi og måloppnåelse
 • Sikrer involveringen og oppfølging fra lederhold
 • Gir bedre risikoforståelse og risikohåndtering i alle prosesser
 • Kan redusere arbeidsrelatert sykdom, negativ helsepåvirkning og død
 • Bidrar til deltakelse og konferering
 • Kontinuerlig forbedring av arbeidsmiljøprestasjon
 • Bedre ivaretakelse av samfunnsansvar (CSR)
 • Bedre omdømme
 • En mer robust organisasjon
 • Økt konkurransekraft   
 • ISO 45001 vil bringe helse og sikkerhet inn i hjertet av virksomhetens aktiviteter

Vil du vite mer?

Kontakt oss gjerne for en uforpliktende prat.