8 februar 2023

ISO 50001 for en grønnere industri

Høyspentmast-i-norsk-natur.jpg

Olje- og energiminister Terje Aasland mottok i forrige uke Energikommisjonens rapport om de langsiktige perspektivene for norsk energipolitikk. I rapporten kommer kommisjonen med tiltak og anbefalinger for en grønnere industri. Blant annet mener Energikommisjonen at energiledelse skal praktiseres i alle industrivirksomheter, og at lovforslag om krav til energikartlegging skal ferdigstilles og forelegges Stortinget.

ISO 50001 er en internasjonal anerkjent standard for energiledelse. Formålet med standarden er å hjelpe bedrifter med å redusere energiforbruket og energikostnadene, øke energieffektiviteten samt redusere den negative påvirkningen på miljøet. Standarden kan også bidra til at virksomheter møter lovkrav på en mer systematisk måte.

- ISO 50001 kan bidra til å ivareta Energikommisjonens anbefalinger og tiltak ved å gi industrivirksomheter en strukturert og systematisk tilnærming til energiledelse. Standarden gir virksomheter et rammeverk for å identifisere og evaluere energibruken og implementere forbedringer, sier Gard Rødseth Hansen, revisjonsleder i Kiwa.

Krav til forbedret energiytelse

Energikommisjonen mener også at lovforslag til energikartlegging som har vært på høring, bør ferdigstilles og legges frem for Stortinget.

- Lovforslaget gjelder for bedrifter med energibruk over 5 GWh, forklarer Rødseth Hansen. Han mener at implementering av et ledelsessystem for energiledelse vil kunne imøtekomme det forventede lovkravet.

- Standarden setter klare krav til virksomheter om å dokumentere og kontinuerlig forbedre sin energiytelse. Dette vil gi virksomheter bedre oversikt over energibruken sin og hjelpe dem med å oppfylle kravene i lovforslaget, sier Rødseth Hansen, og fortsetter:

- Erfaringene med ISO 50001-sertifisering er at det gir økt fokus på et systematisk arbeid med energieffektivisering. Eksempler på dette er overvåking av energiforbruk fra kompressorer, dampkjeler og rørforbindelser. Stikkordet er avdekking av energilekkasjer. Jeg pleier å si at disse energilekkasjene er gullet i virksomheten som gjør at man kan fjerne kostnader.

Dokumentert effekt

Revisjonslederen forteller videre at flere virksomheter har hatt en dokumentert effekt av å ta i bruk ISO 50001.

- Kristiansand kommune er en av kundene våre som går foran som et forbilde for andre kommuner og virksomheter for øvrig. Kommunen har meget god kunnskap om hva som påvirker energiforbruket og har oppnådd gode resultater med hensyn til energisparing. Energiledelse har vært prioritert i kommunen siden 2007. Siden den gang har de redusert energiforbruket med mer enn 30 prosent, framhever Rødseth Hansen.

- Alt i alt gir ISO 50001 en enhetlig og systematisk tilnærming til energiledelse i industrien, noe som bidrar til å oppfylle Energikommisjonens anbefalinger og tiltak for en energieffektiv og grønnere industri, sier Rødseth Hansen.

Les mer om ISO 50001.