5 desember 2022

Kartlegging av eksplosjonsfare

Amiblu Technology Web.jpg
Foto: Amiblu Technology AS

Storbyinfrastrukturen i verden i dag består av store bestanddeler rør og avløpsledninger som er laget av alt fra murstein, støp og i verste fall treverk. Det er kritisk at disse rørene må byttes ut, men utfordringen kommer når omfanget av gravingen blir kartlagt.

- Når gamle rør begynner å lekke, er det ikke ønskelig å grave opp hele byen, sier Senior Prosjektleder i Amiblu Technology AS, Brede Bolsø.

I Brussel møter de nå på utfordringer med gamle rør, da hele 25% av rørnettet er i kritisk stand. Behovet for effektiv utskiftning av vann- og avløpsrør uten for mye graving er så stort at Amiblu Technology bygget en fabrikk i Brüssel for å utvikle glassfiberrør til infrastrukturutviklingen.

- Før fabrikken skulle bygges trengte vi en vurdering på sikkerhet rundt utslipp, kjemikalier, brannfare og eksplosjon, og her fikk vi god assistanse av gruppeleder for energi og sikkerhet, Kjetil Jakobsen, i Kiwa Kompetanse, sier Brede.

På fabrikken bistod Kjetil med å lage et eksplosjonsverndokument, hvor blant annet risikovurderinger i henhold til eksplosjonsfare ble vesentlig.

- Jeg utarbeidet et eksplosjonsverndokument for fabrikken hvor jeg blant annet gikk igjennom layouter, tegninger, utstyrsspesifikasjoner og stoffenes egenskaper. Bruken av fabrikken og de ansatte måtte også ha opplæring, så dette bisto jeg også med, forteller Kjetil.

- Denne rapporten var avgjørende for å få en godkjenning til å bygge fabrikken. Den ble også senere vurdert av tredjepart på stedet, og deretter for bruk, sier Brede.

Corona kunne kostet dyrt

Da fabrikken stod ferdig var det krav i kontrakten til en tredjepartsvurdering av arbeidet, og det var her corona bydde på problemer for Amiblu Technology. Reiserestriksjoner førte til at de som originalt skulle utføre kontrollen ikke kunne reise, noe som ble kritisk etterhvert som deadlinen for prosjektet nærmet seg.

- Kjetil hadde heldigvis gode kontakter i Kiwa Nederland. De, med sin lokalkunnskap, kunne bistå oss med å finne et firma som kunne utføre tredjepartsvurderingen av oss, sier Brede.

For Amiblu Technology var det veldig viktig for å ferdigstille fabrikken til termin, da det påbeløper høye dagsbøter for ikke å møte deadline.

- Vi gikk nærmest på vannet for å klare den terminen! Heldigvis med god hjelp fra Kjetil og Kiwa Nederland klarte vi det, og vi produserte det vi skulle da deadlinen kom, forteller Brede.

Erfaringer leder til nye prosjekter

Amiblu Technology har i etterkant bygget flere fabrikker basert på erfaringen de gjorde seg i Brüssel, både i USA, Polen og Spania.

- Vi lærte av våre erfaringer og samarbeid, og denne fabrikken har blitt et produktsegment for oss, forteller Brede entusiastisk og legger til:

- Vi har opplevd samarbeidet med Kiwa som veldig bra! Etter vi kom i kontakt med Kjetil, har det vært Kjetil for oss! Jeg nøler ikke med å ringe han hvis vi trenger noe mer.

Les mer om Kiwas tjenester innen risikoanalyse og eksplosjonsverndokument av gassanlegg her.