5 juni 2020

Kiwa akkreditert for inspeksjon av fornøyelsesinnretninger

NyheterWeb_AkkreditertFornoyelsesinnretninger.jpg

(Foto: iStock)

Kiwa er nå akkreditert etter NS-EN ISO/IEC 17020:2012 (Type A kontrollorgan) for uavhengig kontroll av fornøyelsesinnretninger.

Ifølge forskrift om fornøyelsesinnretninger er det krav om årlig teknisk kontroll utført av et uavhengig inspeksjonsorgan. Gruppeleder for teknisk integritet i Kiwa, Atle Mossige, vektlegger betydningen av tredjepartsinspeksjoner.

- En slik kontroll gir både eier og brukere av anlegget en ekstra trygghet for at innretningene tilfredsstiller de strengeste krav til både sikkerhet og funksjon, sier Mossige.

- Kiwa er det eneste inspeksjonsorganet i Norge som kan tilby denne kontrollen som en akkreditert tjeneste. Det betyr at både våre rutiner, vårt personell og kontrollomfang er nøye vurdert og godkjent av Norsk Akkreditering, forteller Mossige.

Fra berg- og dalbaner til vannsklier
Det er Statens jernbanetilsyn (SJT) som er tilsynsmyndighet for fornøyelsesinnretninger. Fornøyelsesinnretninger omfatter både attraksjoner i fornøyelsesparker og omreisende tivoli, vannrutsjebaner, gokartbaner, høydeparker/zipliner, oppblåsbare innretninger samt andre innretninger som faller inn under loven.

- Det fulle ansvaret for sikkerheten ligger hos eieren av innretningene, som skal påse at deres innretninger til enhver tid er forskriftsmessig kontrollert og godkjent, sier Mossige.

Les mer om inspeksjon av fornøyelsesinnretninger her.