21 oktober 2022

Kiwas test- og inspeksjonstjenester er nå ISO 9001-sertifisert

ISO.jpg

Kiwas inspeksjonstjenester har nylig blitt sertifisert etter ISO 9001-standarden. Laboratorietjenestene har fått tilbake sertifiseringen som forsvant i forbindelse med omorganiseringen i fjor.

Laila Sande, direktør for kvalitet og HMS i Kiwa, er glad for at ISO-sertifiseringen nå er på plass.

- I 2021 samlet Kiwa Norge all sin aktivitet innen testing, inspeksjon og sertifisering i ett selskap, Kiwa AS. Samtidig ble leveransen av kurs og konsulenttjenester videreført gjennom det nyopprettede selskapet Kiwa Kompetanse AS, forklarer Sande og fortsetter:

- I forbindelse med denne omorganiseringen mistet Kiwa AS ISO 9001-sertifiseringen. Før var Kiwas sertifiseringstjenester skilt ut i et eget selskap. Siden Kiwa AS nå var et selskap med eget sertifiseringsorgan, kunne vi i utgangpunktet ikke bli sertifisert av andre. Imidlertid kunne vi søke om unntak, og la ISO 9001-sertifiseringen være forbeholdt inspeksjons- og laboratorietjenestene våre.

Ledelsessystem for kvalitet og miljø

Laila Sande forteller at inspeksjonstjenestene til Kiwa tidligere var organisert under Kiwa Inspecta AS, som ikke hadde sertifiseringen, men kun var inspeksjonsorgan.

- Nå er inspeksjon ISO 9001-sertifisert for første gang. Laboratorietjenestene våre, som inkluderer materialtesting og kalibrering, har fått sitt tilbake sitt ISO 9001-sertifikat. Kiwa Kompetanse AS har hele tiden vært ISO 9001-sertifisert. Sertifiseringen er et bevis på at Kiwa har implementert og vedlikeholder et ledelsessystem for kvalitet som tilfredsstiller kravene i standarden NS-EN ISO 9001:2015, sier Laila Sande, og tilføyer:

- Kiwa AS og Kiwa Kompetanse AS er begge også sertifisert etter ISO 14001, som er den tilsvarende standarden for ytre miljø. Det er viktig og verdifullt for oss å ha denne dokumentasjonen.

En oversikt over alle Kiwas sertifikater og godkjenninger finner du her.