4 februar 2021

Kiwa-selskaper endrer navn        Styrker rollen som TIC-leverandør

Jente med Kiwa t-skjorte bærer kajakk

Med over 100 års erfaring i det norske markedet starter vi nå på et nytt kapittel. Fra 26. april 2021 samler vi all vår aktivitet innen testing, inspeksjon og sertifisering i ett selskap, Kiwa AS, og fortsetter reisen soet samlet TIC-selskap i Norge.  

Samtidig vil vi videreføre leveransen av tilhørende kurs og konsulenttjenester gjennom vårt nyopprettede selskap Kiwa Kompetanse AS. 

Smart mener vi, fordi dette betyr at vi kan fortsette å tilby kundene økt kundeverdi gjennom å være en helhetlig TIC-aktør i markedet. 

Kiwa Kompetanse AS, som i dag er vårt forretningsområde for kurs og konsulenttjenester, vil fortsette å levere og utvikle kurs både i klasserom og online. Vi fortsetter å utvikle nye digitale leveransemodeller og arbeide videre med livslang læring for våre kurskunder.  

Hva betyr dette for kundene?  

Gjennom en sammenslåing av selskapene Kiwa Teknologisk Institutt AS, Kiwa Teknologisk Institutt Sertifisering AS og Kiwa Inspecta AS forsterker vi vår tjenesteportefølje med motivasjonen om å levere de beste tjenestene til våre kunder.  

Merkenavnene Teknologisk Institutt og Inspecta blir med dette en del av vår historie når vi endrer navn i løpet av våren. 

Selskapene du møter i Norge har bred bransjeerfaring og er godt kjent i markedet. Dette har våre kunder bidratt til over flere år. Nå gjør vi det enklere for kundene slik at det ikke er nødvendig å forholde seg til like mange ulike juridiske enheter som tidligere 

Med denne endringen ønsker vi å utvikle tjenestetilbudet vårt videre som et helhetlig TIC-selskap sammen våre internasjonale kolleger i Kiwa-konsernet.  

Våre akkrediteringer og sertifiseringer videreføres i den nye strukturen, og de som blir berørt av endringene vil motta informasjon om dette god tid i forveien.