13 mars 2024

Kiwa Norge leder ressursgruppe på bærekraft for hydrogenindustrien

H2Cluster-SustanibilityGroup_02.jpg

Nylig ble en ressursgruppe på bærekraft i regi av Kiwa Norge og H2Cluster etablert.

Med deltakere fra hele verdikjeden til hydrogen møttes vi på Kiwa sitt hovedkontor på Økern for å bli kjent med hverandre og etablere konkrete mål for arbeidet vårt.

Hydrogen er en av de energibærerne som har vært med i omstillingsbildet til Norge i over 20 år, siden NOU 2004:11. I dag utvikler bransjen flere typer hydrogen for bruk både i industrien, i transportsektoren og for husholdninger, og har et globalt marked. Vi identifiserte flere barrierer knyttet til bærekraft i møte med de mange interessentene i markedet, og vil fremover jobbe med å se på hvordan standardisering kan hjelpe arbeidet, samt utvikle et godt faktaunderlag for å kunne diskutere problemstillingene videre. Vi så også at det er et stort behov for kompetanseheving på flere nivåer og at hvordan vi kommuniserer blir sentralt når vi skal jobbe med bærekraft i industrien.

Et av våre første mål er å skape debatt rundt hydrogen og bærekraft på Arendalsuka, hvor vi ønsker å bruke faktaunderlaget som utarbeides slik at det blir en nyansert debatt som skaper fremdrift og bevisstgjøring rundt bærekraft i industrien. Vi vil også besøke Kiwa sitt testsenter i Appeldorn i Nederland før sommeren, hvor Kiwa tester hvordan hydrogen kan brukes i husholdninger.

Deltakerne i ressursgruppen er Mette Pettersen i Zeg Power, Victoria Ortiz og Aleksandra Mathisen fra Gen 2 Energy, Anette Gussiås i Statkraft, Kristoffer Gjertsen fra NEK, Aleksander Bjørnå fra Bryn Aarflodt, Jan Erik Berre fra DNB, Trond Moengen fra Digital Norway, Mette Fossum fra Sustainability AS, Hanna Risnes fra H2Cluster, og Lin Hammer, Roar Gudbransen og Karoline Maarud fra Kiwa Norge. Vi vil også invitere aktuelle deltakere til ressursgruppen for bærekraft, for å sikre at hele verdikjeden er med.

//Lin Hammer
Bærekraftsansvarlig, Kiwa