14 mars 2020

Kiwas håndtering av Corona-viruset

Vi har stor forståelse for at dette rammer våre kunder, såvel som leverandører, og vi gjør vårt ytterste for å kunne bistå kundene til tross for utfordringer i markedet.

Vi har gjennomført følgende tiltak:  

  • Vi følger myndighetenes krav og retningslinjer 
  • Vi overvåker situasjonen i alle markeder  
  • Vi har innført hygiene-, møte-, oppmøte- og reiserestriksjoner for alle i Kiwa Norge 
  • Flere av våre medarbeidere jobber nå hjemmefra, og medarbeidere som jobber onsite eller i våre laboratorier leverer tjenester opp mot normalen med ekstra forbehold som følge av gjeldende retningslinjer fra myndighetene og kundene
  • Vi jobber for å erstatte klasseromkurs med online løsninger. Der det ikke lar seg gjøre, setter vårt  kurssenter opp nye datoer. Alle våre kunder blir direkte kontaktet. Vi bistår også kunder der det måtte være behov med andre forespørsler 
  • Dersom medarbeidere i Kiwa Norge skulle bli syke, har vi gjennom våre interne retningslinjer og beredskapsplaner forsikret oss om at vi har ressurser til å utføre oppdrag for våre kunder. Dersom dette ikke lar seg gjøre, har vi direkte kontakt/dialog og jobber med å finne løsninger eller nye datoer for utførelse av oppdrag sammen med våre kunder 
  • Vi har beredskapsteam og -planer på plass 
  • Vi har kursenter og ressurser for å tilby kundesupport 

Kiwa Norge vil fortsette å følge og overvåke situasjonen nøye, og nødvendige endringer vil bli utført i henhold til våre beredskapsplaner og arbeidssituasjon. 

Vi i Kiwa Norge ønsker, også i fortsettelsen, å ta del av den nasjonale dugnaden for å hindre spredning og smitte av Covid 19Kiwa Norge er, som alle i våre omgivelser, preget av de store konsekvensene dette har for norsk industri og økonomi.   

Røde og grå covid-19 virus. Foto