22 oktober 2021

Korrekte målinger er lønnsomt

Akkreditert kalibrering for prsoessindustrien.bilde
Foto: iStock

Hver dag strømmer enorme mengder olje og gass gjennom diverse produksjons- og salgskanaler. En måleusikkerhet på  0,3% er det maksimale som tillates per i dag ifølge Oljedirektoratets forskrift om fiskal kvantumsmåling av olje og gass. Dette kan virke ekstremt nøyaktig, men når det er store verdier i spill blir også konsekvensene ved tilsynelatende små avvik dyre.  

- I 2020 eksporterte Olje og Gass industrien verdier for 326 milliarder kroner. Med en målefeil på  
0,3% kan dette utgjøre et års tap på hele 1 milliard kroner, sier Olav Fjeldstad, Teknisk konsulent Elektronisk Kalibrering i Kiwa Norge og legger til: 

- En investering i korrekte målinger er uten tvil lønnsomt. 

Strenge krav til kontroll og dokumentasjon  

Oljeindustrien har alltid hatt strenge krav til kontroll og dokumentasjon. Det kreves at måleinstrumentene som er i bruk skal være akkreditert kalibrert. For å kalkulere den totale mengden olje eller gass måles densitet, trykk og temperatur. 

-  Vi er en helhetlig leverandør, og leverer akkreditert kalibrering av måleutstyr som krever lav usikkerhet og dokumentert sporbarhet i henhold til en nasjonal eller internasjonal standard. Vi leverer en måleusikkerhet som er 10 ganger mer nøyaktig enn det måleforskriften krever, forteller Fjeldstad og legger til: 

- Kalibrering av utstyret som brukes til fiskale målinger er ikke bare en nødvendighet for å tilfredsstille myndighetenes krav, men også for å skjerme miljøet mot lekkasjer og utslipp, i tillegg vises det i resultatene på bunnlinjen.  

Lang erfaring med akkreditert kalibrering 
Akkreditert, sporbar kalibrering er en sikkerhet for kunden. Kiwa innehar lang erfaring med denne type kalibrering og kalibreringslaboratoriet har vært akkreditert for fiskal kalibrering i snart 30 år. 

Vi har dyktige kalibreringsteknikere og ingeniører i et nytt og oppgradert laboratorium. Kalibrering og kontroll av utstyr for måling av fiskale parametere kan vi levere på kort tid, sier Fjeldstad.