23 september 2019

Krever kvalitetsledelse i alle ledd

Terje Gundersen og Linda Marie Tanum i Eurojurist Norge smiler til kamera med fignert kontrakt på bordet. Foto.

Som en av de første advokatvirksomhetene i landet sertifiserer Eurojuris Norge i disse dager alle sine kontorer. Målet er kvalitetsledelse i alle ledd.

Da advokatnettverket besluttet å jobbe enda mer målrettet med kvalitetsledelse i tjenesteprosessen, var det naturlig å sette seg ambisjonen om å sertifisere samtlige medlemsselskap etter kvalitetsstandarden ISO 9001. I løpet av denne høsten vil alle kontorer ha mottatt et synlig bevis i form av et ISO-sertifikat.

Felles kvalitetssystem

Terje Gundersen og Linda Marie Tanum sitter i lederteamet til Eurojuris Norge, og har vært ansvarlige for å løfte alle kontorene opp til et samlet høyt nivå. Ingen av avdelingene var ukjent med kravene om å ha et kvalitetssystem, men tilnærmingen hadde i flere år vært ulik.

- Denne sertifiseringen har hatt særlig søkelys på forretningsutvikling, ledelsestankegang, strategi og marked. Resultatet er at alle kontorer blir løftet opp på samme høye nivå, sier Linda Marie Tanum, og fortsetter:

- Eurojuris Norge består av 17 selvstendige advokatfirmaer med alt fra fire til femti ansatte. Sertifiseringen sørger for at hele sammenslutningen følger felles prosedyrer, og at det stilles samme krav til alle. For oss som i praksis er en landsdekkende advokatkjede er det viktig at kundene er garantert den samme gode kvaliteten på våre tjenester enten de befinner seg i Drammen eller Harstad.

Tydeligere leveranse

Marit Anne Stenberg, revisjonsleder i Kiwa, har bistått Eurojuris Norge med ISO-sertifiseringen. Hun understreker at alle advokatkontorene har nedlagt et betydelig arbeid for å bli sertifisert.

- Advokatene har gjennom sertifiseringen oppnådd en profesjonalisering av driften, gjennom etablering av felles strategi, mål og en ryddig tjenesteprosess, sier Stenberg og fortsetter:

- Det har vært inspirerende å følge et advokatfirma som på denne måten prioriterer kundenes interesser, jobber for å bli enda tydeligere i sin leveranse og dermed oppnår en sterkere merkevare.

Profesjonalisert tjenesteprosess

Gundersen og Tanum i Eurojuris mener at arbeidet med sertifiseringen har betydd et stort steg for flere av medlemskontorene. De har vært forpliktet til å sette seg ned og utføre gap-analyser, SWOT-analyser og jobbe systematisk med å profesjonalisere både rutiner og retningslinjer.

- Det skal være kvalitet i alle ledd, fra en sak kommer inn til den blir avsluttet. På denne måten bidrar sertifiseringen til økt effektivitet, kontinuerlig forbedringsarbeid og viktigst av alt, kundetilfredshet, forklarer Tanum.

- Vi skal sikre at vi tilbyr den rette ekspertisen, og at hver klient får den kompetansen som den enkelte sak krever, tilføyer Gundersen.

Kvalitetsstempel gir stolthet

Tanum bemerker at det i mange andre bransjer er en forutsetning at man er ISO-sertifisert, for eksempel i forbindelse med større anbud, men at det ikke har vært så vanlig å etterspørre sertifisering i forbindelse med juridisk bistand.

- Kvaliteten på juridiske tjenester er jo selvsagt veldig viktig, både når vi henvender oss til næringslivet og private. For oss er det et fortrinn å kunne skilte med det samme kvalitetsstempelet som man opererer med i andre bransjer, nettopp for å kunne vise til en anerkjent kvalitetsstandard, sier Tanum.

- Vi er stolte over å være blant de aller første innen advokatbransjen i Norge som gjennomfører denne sertifiseringsprosessen og prioriterer å jobbe systematisk med kvalitetsledelse. Det skaper begeistring også hos våre medarbeidere. Når en av våre avdelinger mottar sitt sertifikat, feires det med boller, brus og ballonger. Det er motiverende å kunne yte den beste kvaliteten til kundene våre, legger Gundersen til.

Les mer om sertifisering av kvalitetssystem her.