13 juni 2019

Kursprat med Heidi Karlsen, Q-HSE Manager i Bandak

Heidi Karlsen fra Bandak AS smiler til kamera. Foto.

Heidi Karlsen er Q-HSE Manager i Bandak AS. Nå sikter hun seg inn på å bli en av landets aller første sertifiserte arbeidsmiljøledere, med kurs hos Kiwa. Vi satte oss ned for å ta en prat med henne i en lunsjpause på siste kursdag.

En sertifisert arbeidsmiljøleder jobber med etablering, implementering og kontinuerlig forbedring av arbeidsmiljøet og ledelsessystemet i virksomheter, i henhold til ISO 45001. Man må ha gode kommunikasjonsevner, være profesjonell og motiverende. Kiwa har utviklet et nytt kurs som danner det teoretiske grunnlaget for å bli sertifisert. På kurset har deltakerne fått muligheten til å utvikle disse ferdighetene.

- Før jeg meldte meg på kurset hadde jeg allerede lest og satt meg inn ISO 45001-standarden, men ønsket mer kompetanse om hvordan standarden kan brukes i praksis; hva det er spesielt viktig å ta hensyn til og hvordan standarden kan innlemmes i eksisterende ledelsessystem, sier Heidi.

Heidi jobber i Bandak, en industribedrift med lang fartstid i Norge, etablert allerede i 1938, De lever av å levere høyteknologiske produkter til olje- og gassindustrien, samt maritim og landbasert industri. Fra før er selskapet sertifisert iht. ISO 9001 og ISO 14001. Nå planlegger de sertifisering iht. ISO 45001, den nye internasjonale standarden for arbeidsmiljø. I forbindelse med den nye sertifiseringen ønsket de å styrke kompetansen i selskapet.

Vi spør Heidi om kurset har innfridd forventningene. Hun er tydelig fornøyd. – Kurset har absolutt innfridd. Det har gitt meg god kunnskap om hvilke krav vi må ta hensyn til når vi skal utvide ledelsessystemet til å ivareta ISO 45001, forklarer hun.

Heidi understreker likevel at kurset ville hatt stor nytteverdi selv om bedriften allerede var sertifisert i henhold til den nye arbeidsmiljøstandarden. - Selv om man har oppnådd sertifisering, er man ikke utlært i faget, hevder hun. Norge har allerede et godt lovverk når det kommer til HMS og arbeidsmiljø, men ISO 45001 er på flere punkter tydeligere enn lovverket på hvordan man skal jobbe for å sikre et godt og trygt arbeidsmiljø. På kurset får man kunnskap om hvordan HMS-arbeidet kan settes i system, slik at virksomheten møter kravene i både standarden og lovverket.

Hun trekker spesielt frem beredskap som et nyttig tema. En sertifisert arbeidsmiljøleder skal hjelpe virksomheter med å gjennomføre risikovurderinger og basert på disse kunne etablere beredskapsplaner samt kunne planlegge og gjennomføre øvelser. På kurset ble det jobbet med dette temaet, blant annet med en case-oppgave.

Psykososialt arbeidsmiljø er et annet tema Heidi trekker frem. Også innenfor dette område er det viktig å gjøre risikovurderinger og kartlegginger. Her har deltakerne fått kunnskap om relevante risikofaktorer, og hvordan dette kan kartlegges i virksomheten for å utvikle et godt psykososialt arbeidsmiljø og en god sikkerhetskultur.

Praktisk tilnærming

Vi i Kiwa er stolte av den praktiske tilnærming vi benytter i kursene våre, og legger særlig vekt på at deltakerne skal kunne sette kunnskap fra kurset ut i livet i egen bedrift. Vi ville derfor høre med Heidi om hun opplevde at dette var ivaretatt i det nye kurset.

- Dette kurset oppleves nesten som skreddersøm i forhold til det arbeidet vi gjør nå med ISO 45001. Hjemmeoppgaven for kurset var å lage en plan for sertifisering iht. ISO 45001, så det var midt i blinken. Nå er planen lagt for løpet frem mot sertifisering, forteller Heidi fornøyd.

Hun trekker også frem at oppbyggingen av kurset, med kombinasjon av klasseromsundervisning, hjemmeoppgave, egenstudier og e-læring, gjør at man må jobbe med faget i større grad enn på tradisjonelle kurs.

- Vanligvis går man på kurs i 3 dager, er kjempeivrig i én uke, før man glemmer det litt bort. Her må du jobbe med faget over en lengre periode, og du får god repetisjon underveis. Jeg tror det gjør at kunnskapen sitter mye bedre, mener Heidi.

Hun skryter også av kurslederne på kurset. - De er veldig godt forberedt, og kan faget inn og ut, sier hun. - Når jeg er på andre kurs og konferanser er det ikke uvanlig at foredragsholder ikke kan gi svar på stående fot, men her får vi svar på det vi spør om – og det er god kvalitet på svarene vi får.

Avslutningsvis, hva vil du si til personer som vurderer å ta kurset?

- Kjør på! For vår bedrift har i alle fall dette kurset vært helt ideelt.

Ta kurs hos Kiwa du også

Vil du vite mer om hva som skal til for å bli sertifisert arbeidsmiljøleder? Les mer om arbeidsmiljøleder-kurset her. 

Gjennom vår 100 år lange historie har kurs hele tiden vært en viktig del av virksomheten. Kurstilbudet har kontinuerlig utviklet seg i takt med markedet og fremveksten av nye næringer. Felles for kursene er at de danner grunnlag for anerkjente personlige sertifiseringer og godkjenninger – eller gjør kursdeltakerne i stand til å jobbe mot sertifisering av systemer og produkter i egen bedrift.

Se alle kursene vi tilbyr her