4 august 2023

Kvalitetssikring av materialer gir miljøgevinster

Fiskeoppdrettsanlegg-i-Norge.jpg

Kiwas materiallaboratorier utfører flere testoppdrag for aktører innen akvakultur.

Innen oppdrettsnæringen benyttes det flere typer materialer som plast, betong, kompositter og metaller både i landbaserte og flytende oppdrettsanlegg. Komponentene utsettes for betydelig ytre eksponering (UV-stråling, saltvann, kontinuerlig mekanisk påvirkning etc.)  Riktig materialvalg og materialkvalitet er derfor kritisk for å oppnå ønsket kvalitet og levetid og redusere belastningen på miljøet.

Christian Kreyberg Grødal, avdelingsleder for materialteknologi hos Kiwa, forteller at Kiwa har lang erfaring med materialtesting og dokumentasjon som et ledd i kundenes produktutvikling, kvalitets- og miljøsikring og i forbindelse med sertifiseringsprosesser. Han fortsetter:

- Vi har flere oppdrag for aktører innen akvakulturbransjen, og har blant annet testet nylonnett og fiberarmerte duker som brukes i lukkede merder. Vi har også kompetanse på testing av betong og stålmaterialer som benyttes i enkelte oppdrettsanlegg.

Krevende produksjonsprosesser

Grødal poengterer at det kan være krevende for produsenter å levere jevn kvalitet, spesielt når det gjelder å produsere kompliserte produkter i kompositt.

- Vi og våre kunder opplever at det kan være store forskjeller på materialkvalitet mellom de forskjellige produsentene. Ved bytte av leverandør er det smart å teste de nye leveransene før man starter produksjonen. Mange av våre kunder utfører i tillegg tester i form av stikkprøver for å sikre at produktene holder samme kvalitet over tid, påpeker Grødal, og sier videre:

- Kiwa kan bistå med veiledning og tredjeparts verifisering av produksjonsprosessen for å sikre at kvaliteten på sluttproduktene oppfyller standard- og prosjektkrav. Sammen med vår samarbeidspartner FiReCo kan vi tilby en totalpakke for utvikling og avansert testing av plast og komposittprodukter for bruk innen oppdrett.

Les mer om samarbeidet mellom Kiwa og FiReCo her

- I Kiwas laboratorier utsettes komposittmaterialet for flere ulike tester, blant annet strekkprøver, skjærprøver og kompresjonstesting etter ASTM- og ISO-standarder, bøyeprøving av sandwich-bjelker og testing av ulike typer skjøter, forteller Grødal.

Skadeundersøkelse

Grødal fremhever at Kiwa også gjør analyser for å finne de underliggende årsakene til feil og skader som oppstår på produkter og materialer.

- Vi vurderer korrosjonsbestandighet på materialer som blir utsatt for sjøvann over tid, og vi utfører havariundersøkelser når materialer eller komponenter har gått i stykker, forklarer han.

- Kiwa har egne verksteder hvor prøveobjekter kan kappes og testfiksturer lages. Vi er i så måte svært fleksible og med en meget bred testmaskinpark kan vi bistå med fullskalatesting av produkter eller sammenføyninger. Mulighetene er mange, avslutter Grødal.

Les mer om testing av plast og kompositter her