5 januar 2024

Lanserer fagkurs sprinkler for utførende rørleggere

Rørentrepenørene på kurs hos Kiwa i Haugesund
Foto: 16 av Rørentreprenørene Norges instruktører, sammen med Kiwas kursleder Per Arne Lindvik, på instruktørkurset i mars 2023

Rørentreprenørene Norge har i samarbeid med Kiwa og FG Skadeteknikk utarbeidet et grunnleggende fagkurs for vannbaserte slokkesystemer med hovedvekt på sprinkleranlegg. Målsetningen er å øke sprinklerkompetansen for utførende rørleggere.

Sprinkleranlegg er i mange tilfeller et viktig tiltak i en bygning for å kunne dokumentere tilstrekkelig nivå på brannsikkerheten. I takt med at kravene til person og verdisikring økes, kommer behovet for dokumentert faglig kompetanse hos utførende rørleggere som skal installere et sprinkleranlegg eller et slokkesystem. Gjennom et grunnleggende fagkurs for vannbaserte slokkesystemer med hovedvekt på sprinkleranlegg, er målsetningen å øke sprinklerkompetansen for utførende rørleggere.

Håvard Grønstad, Fagsjef i FG Skadeteknikk
Foto: Håvard Grønstad, Fagsjef i FG Skadeteknikk

– Ved hendelser som medfører skader er ofte konklusjonen at dette skyldes montasjefeil eller en feilprosjektering, det er mer sjeldent at vi kan vise til produktfeil, forteller Håvard Grønstad, Fagsjef i FG Skadeteknikk, og fortsetter:

– Markedet har utviklet seg slik at stort sett alle rørleggere får en rolle i forbindelse med installasjon eller vedlikehold av et sprinkleranlegg. Det at vi får på plass sprinkler som en del av læreplanen i videregående utdanning, vil gi et stort løft for hele bransjen.

Instruktørkurs i mars 2023
Foto: Instruktørkurs i mars 2023

Kortere vei til sertifisering

Gjennom langt samarbeid med FG, har Kiwa videreutviklet kurs og sertifisering innen sprinkler i Norge. For å sikre at arbeid med automatiske slokkesystemer gjennomføres fagmessig korrekt, stilles det krav til dokumentert kompetanse. På bakgrunn av rammeverket som er satt har Kiwa utarbeidet et nytt undervisningsopplegg som leder til et fagbevis for utførende sprinkler.

Kristian Grimstvedt, seniorkonsulent for brannsikkerhet i Kiwa
Foto: Kristian Grimstvedt, seniorkonsulent for brannsikkerhet i Kiwa

– Takket være et godt samarbeidet med FG og Rørentreprenørene Norge gir dette oss muligheten å nå bredere ut med sprinklerfaget og samtidig bidra til å ytterligere løfte kompetansen i bransjen, sier Kristian Grimstvedt, seniorkonsulent for brannsikkerhet i Kiwa, og fortsetter:

– Vi har stor tro på at dette tilbudet vil bidra til å øke interessen for sprinklerfaget. Rørleggere som har oppnådd fagbevis for utførende sprinkler vil kun trenge et to dagers påbyggingskurs hos Kiwa, før de kan gå videre mot en sertifisering innenfor FG-900 utførelse.

Instruktørkurs i mars 2023
Foto: Instruktørkurs i mars 2023

– For de som ønsker å gå videre for å kunne være fagansvarlig på et prosjekt, vil påbyggingskurset tilby en forbedret og utvidet opplæring mot en sertifisering. Den største forskjellen vil være at vi kan ta imot kandidater for videreutdanning som har et grunnleggende kunnskapsnivå. Vi har stor tro på at dette vil utvikle en kompetanseheving som kommer til nytte for alle parter.

Tilbudet om et komplett løp for sertifisering av utførende som ikke har gjennomført grunnleggende fagkurs vil bli opprettholdt. I fremtid tenker vi at det vil kunne bli utviklet mer spesialiserte kurs for vanntåke, skumanlegg og gasslokkesystemer.

– Vi takker for et konstruktivt og godt samarbeid med Rørentreprenørene Norge og Kiwa i utviklingen av det nye fagkurset for sprinkler, legger Grønstad til.

Utdanningsløp mot sertifisering - Fagbevis sprinkler
Foto: Utdanningsløp mot sertifisering - Fagbevis sprinkler. Se figuren i PDF her. 

Gode tilbakemeldinger

Kiwa har lagt ned store ressurser i utviklingen av kurset som er skreddersydd for målgruppen. Kurset avsluttes med en digital test hvor deltakerne får umiddelbar tilbakemelding om de har bestått kurset, og med det oppnådd et fagbevis for utførende sprinkler.

Pilotkurs 1 i Oslo
Foto: Pilotkurs 1 i Oslo

I tillegg har Kiwa utdannet 18 instruktører for Rørentreprenørene Norge, som igjen har gjennomført pilotkurs for rørleggere fra flere av sine medlemsbedrifter. Tilbakemeldingene fra deltakerne på pilotkursene har vært svært positive.


Foto: Oddgeir Tobiassen, Dir. Kompetanse & utvikling i Rørentreprenørene Norge

– Nå gjenstår det bare å finpusse kursinnholdet før kompendiet trykkes. Det nye kurset skal fra Q1 2024 tilbys siste års lærlinger tilknyttet RørNorges opplæringskontor. I tillegg vil kurset tilbys utdannede rørleggere i medlemsbedrifter som vil kunne ta kurset som etterutdanning, sier Oddgeir Tobiassen, Dir. Kompetanse & utvikling hos Rørentreprenørene Norge og avslutter:

– Rørentreprenørene Norge er svært fornøyd med samarbeidet med både FG og Kiwa og ser frem til å komme i gang med ordinære kurs.