1 mars 2022

Kostnadseffektivt med integrerte revisjoner

Havbruk_merder.jpg

Stadig flere norske oppdrettsvirksomheter velger å sertifisere seg, blant annet for å synliggjøre miljø- og bærekrafthensyn. Ved å samkjøre revisjoner for flere standarder kan bedriften spare tid og penger.

Revisjonsleder Morten Berntsen fremhever at Kiwa har en bred portefølje av produkter og kan tilby flere relevante tjenester til bransjen.

- Kiwa leverer produkt- og systemsertifiseringer som GLOBALG.A.P. IFA – Aquaculture (GG Aqua), ASC Farm-standardene for oppdrett av laks og ferskvannsørret (ASC Salmon Standard og ASC Freshwater Trout Standard) samt ASC/MSC/GLOBALG.A.P. CoC. Vi er også akkreditert for flere ledelsessystemstandarder. I tillegg har Kiwa et bredt tilbud innen testing, inspeksjon og sertifisering med flere tjenester som er relevante både for oppdretterne og for leverandører til havbruksnæringen, legger Berntsen til.

Produktsertifisering og sertifisering av ledelsessystem

Mens ASC Farm har egne understandarder for f.eks. laks og ferskvannsørret, er GG Aqua en felles standard som omfatter mange fiskearter. Siden ulike markeder etterspør henholdsvis ASC Farm og GG Aqua, er mange selskaper sertifisert etter begge standarder.

- Kravene er til dels ulike, men mange av temaene er de samme. Det er flere overlappende områder, selv om de enkelte standardene har ulike tilleggskrav. Kiwa har revisorer som kan gjennomføre samtidige revisjoner av begge standardene, sier Berntsen og fortsetter:

- Kiwa er også akkreditert for ledelsessystemstandardene ISO 9001 (kvalitet), ISO 14001 (ytre miljø) og ISO 45001 (arbeidsmiljø/sikkerhet), og kan tilby integrerte revisjoner for bedrifter som ønsker å kombinere produktstandarder og ledelsessystemstandarder.

Kostnadseffektivt å koordinere revisjoner

Berntsen påpeker at det kan være tid og penger spart ved å samordne revisjonene på de ulike standardene og gjennomføre flere typer sertifiseringsinspeksjoner i løpet av samme kundebesøk.

- Min erfaring er at ikke alle bedrifter er bevisst på nytteverdien av å koordinere sertifiseringsprosessene. Én ting er kostnadene til sertifiseringsorganet, det handler også om å redusere tiden som brukes internt i bedriften. Det representerer også en verdi, sier Berntsen.

Materialtesting og teknisk dokumentasjon

Berntsen nevner også at flere ulike aktører og bransjer knyttet til oppdrettsnæringen etterspør prøving og testing av materialer og komponenter.

- Kiwa har god kompetanse og erfaring på tjenester innen materialteknologi og kan bidra med å fremskaffe dokumentasjon som utgjør sertifiseringsgrunnlaget, forteller Berntsen.

Torill-Strand-og-Morten-Berntsen02.jpg

f.v.: Torill Strand og Morten Berntsen, revisjonsledere i Kiwa.

Bærekraftig fiskeoppdrett?

Det har vært debatt om graden av bærekraft innen norsk oppdrettsnæring. Flere av sertifiseringsordningene for akvakultur har fokus på miljø. Revisjonsleder Torill Strand i Kiwa mener oppdrettsbransjen nå har et sterkt søkelys på bærekraftig havbruk.

- Stadig flere norske oppdrettsvirksomheter velger å sertifisere seg. Behovet for å synliggjøre miljø- og bærekrafthensyn er ikke minst drevet av påtrykk fra forbrukerne. Regulativer fra myndighetene og krav fra større innkjøpere virker også inn, fremhever Strand.

Sertifisering for mattrygghet og dyrevelferd

Strand forteller at ASC Farm og GG Aqua, de to produktstandarder som dominerer i Norge, begge har tydelige miljøkrav som en sentral del av standarden.

- Begge standardene omfatter krav innen fiskehelse, dyrevelferd, matvaretrygghet, ytre miljø, rømning og seriøst arbeidsliv, og har omfattende sjekklister med spesifikke krav som må oppfylles av den enkelte produsent som blir sertifisert, sier Strand.

Fôrleverandører

Strand påpeker at både GLOBALG.A.P. og ASC har fokus på at fôret som benyttes i sertifisert oppdrett skal være bærekraftig.

- Fôrstandarden GLOBALG.A.P. Compound Feed Manufacturing (CFM) er allerede tilgjengelig, og nylig lanserte ASC sin fôrstandard som blir sertifiserbar fra høsten 2022, opplyser Strand.

Leverandørrevisjon og samsvarsvurdering

Strand viser også til at GG Aqua krever at oppdrettere kontrollerer og overvåker sine underleverandører med hensyn til de krav som standarden setter.

- Leverandørtjenester som representer en potensiell risiko for fiskevelferd, matvaretrygghet, rømning og ytre miljø vil typisk inkludere brønnbåter, servicebåter, lusebehandling og notreparasjoner, sier Strand og tilføyer:

- Oppdretter kan oppfylle kravet enten ved å gjennomføre årlige internrevisjoner hos sine underleverandører eller ved å kreve at et godkjent sertifiseringsorgan foretar en leverandørrevisjon og utsteder en samsvarsvurdering som viser at virksomheten oppfyller relevante punkter i GG Aqua-standarden.

Les mer om mattrygghet og akvakultur her.