20 oktober 2020

Miljøsertifisering i helsesektoren

Inngangspartiet til Nordlandssykehuset. Foto.

I henhold til krav fra Helsedirektoratet er alle sykehus i Norge miljøsertifisert etter NS-EN ISO 14001:2015. Nordlandssykehuset ble nylig resertifisert med Kiwa som revisor.

Kvalitetsrådgiver Sverre Sittlinger er overbevist om at sertifiseringen har betydning for hvordan sykehuset jobber med ytre miljø.

- Nordlandssykehuset ble sertifisert i 2014 som følge av myndighetenes krav om innføring av et miljøstyringssystem. Rammeverket i standarden har nok bidratt til at vi er lenger framme med miljøtiltak enn vi ellers ville ha vært, sier Sittlinger.

Han poengterer at det viktigste ikke er sertifikatet i seg selv, men at sertifiseringen har ført til en større bevisstgjøring og fremmet en systematisk tilnærming til miljøarbeidet.

- Sertifiseringsprosessen går i en syklus over tre år. Prosessene rundt sertifisering, periodisk revisjon og resertifisering forplikter oss til å ha framdrift, og det skaper en større ansvarsforståelse både hos ledelsen og nøkkelpersonell, sier Sittlinger, og tilføyer:

- I samarbeidet med interessepartnere og lokale miljøfora er det lettere å ha en god dialog og finne felles løsninger når alle er sertifisert etter samme standard.

Skaper miljøengasjement

Kvalitetsleder Terje Svendsen mener også at det er liten tvil om at miljøfokuset har blitt sterkere etter at sykehuset ble sertifisert.

- Vi skal selvfølgelig forholde oss til gjeldende lover og regler uansett om vi er sertifisert eller ikke, men jeg opplever at sertifiseringen har skapt mer engasjement i organisasjonen, sier Svendsen. Han fortsetter:

- Et viktig poeng er at miljøarbeidet nå er integrert i styringssystemet, og anvender samme prosedyrer som kvalitetsarbeidet. Et miljøavvik behandles som alle andre avvik. Et av kravene i standarden er at ytre miljø skal være et fast rapporteringspunkt i ledelsens årlige gjennomgang.

Bærekraftig bieffekt

Svendsen nevner flere eksempler på at endringer i helsetjenestene også har gitt effekter knyttet til miljø. I Nord-Norge er det ofte påkrevet å transportere pasienter over lange avstander. Det gir nødvendigvis et betydelig klimaavtrykk.

- Istedenfor at pasienter må reise fra Lofoten og Vesterålen til sykehuset i Bodø hver dag kan klinikere ambulere til lokalsykehusene og gi behandlingen der. Videokonsultasjoner og bruk av ny teknologi er alternativ til å møte opp på sykehus. Hovedmålet vårt vil alltid være løsninger som gir best mulig pasientbehandling, men erfaringen er at dette i flere tilfeller også gir en miljømessig effekt, forklarer Svendsen.

Miljøsatsing frontes av direktøren

Asbjørn Jørgensen er leder for avdeling for kvalitet og e-helse ved Nordlandssykehuset. Han understreker at arbeidet med ytre miljø er grundig forankret i ledelsen.

- Klinikksjefer og folk i lederposisjoner er godt representert i det interne miljøkoordinatornettverket, og lederne involverer seg i det daglige miljøarbeidet. Vår administrerende direktør Paul Martin Strand er svært opptatt av å følge opp og sette søkelys på sykehusets miljøsatsing utad, avslutter Jørgensen.

Om Nordlandssykehuset

Nordlandssykehuset er Nord-Norges nest største helseforetak med lokale, fylkesdekkende og regionale funksjoner. Sykehuset dekker de fleste spesialisthelsetjenester innen medisin, kirurgi, psykiatri og rus. Nordlandssykehuset holder til på tre lokasjoner: Bodø, Lofoten og Vesterålen og har omkring 4 200 medarbeidere.

Les mer om sertifisering av ledelsessystem for miljø