6 oktober 2021

Inspeksjon av skianlegg ga gode resultater

MIP-inspeksjon i skianlegg.jpg

I sommer inspiserte Kiwa skiheisene ved Vrådal Panorama Skisenter ved hjelp av magnetinduktiv prøving. Denne lovpålagte inspeksjonen er en del av sikkerhetsopplegget som skisenteret følger for å gi gjestene trygghet i anlegget.

Det stilles strenge krav til konstruksjon, bygging og drift av skianlegg, og skiheiser og taubaner må inspiseres jevnlig. Virksomheten er selv ansvarlig for at testingen finner sted. Det er Statens jernbanetilsyn (SJT) som er tilsynsmyndighet for tau- og kabelbaner i Norge.

Et av kravene er at stålvaiere skal sjekkes ved hjelp av NDT-metoden magnetinduktiv prøving (MIP) med et intervall på tre år mellom hver test. Inspeksjonen må utføres av et akkreditert og uavhengig organ.

Les mer om magnetinduktiv prøving.

Stor nøyaktighet med magnetinduktiv testing

Bjørnar Meland, direktør for inspeksjon i Kiwa Norge, forklarer at MIP er en svært pålitelig metode, og han kan rapportere om gode resultater etter inspeksjonen i Vrådal.

- MIP-inspeksjonen består i at vi fester en klammer til vaieren og lar vaieren kjører en runde for å teste om det er skader eller brudd. Det skapes et magnetfelt idet vaieren kjøres gjennom klammeren, og eventuelle skader eller slitasje vil synes tydelig på monitoren og på de dataene som samles inn. Slik kan vi stadfeste nøyaktig hvor på vaieren det er skader. I etterkant av inspeksjonen leverer vi dokumentasjon med analyser, sier Meland og tilføyer:

- I tillegg til skiheiser og taubaner kan MIP anvendes for blant annet zip-liner, brukabler og kranutstyr. Kiwa har MIP-utstyr for kontroll av bæretau og trekktau fra 10 til 65 millimeter.

Sikkerhet i anlegget er førsteprioritet

Dick de Ruiter, driftsleder ved Vrådal Panorama Skisenter, forteller om et grundig sikkerhetsopplegg.

- Testingen av stålvaierne i skiheisene som Kiwa har utført for oss, er en viktig undersøkelse. Hvis det er brudd eller alvorlige skader i vaieren, må den byttes ut, sier de Ruiter og fortsetter:

- I tillegg til vaierne må for eksempel aksler og vippebolter på batteriene som vaieren kjører over, inspiseres hvert femte år. Likedan må akslene på stolklemmene undersøkes og eventuelt byttes ut. Vi er forpliktet til å følge SJTs krav til drift og vedlikehold av anlegget. Det er et ganske omfattende regelverk vi må forholde oss til.

Han understreker at sikkerheten til brukerne av skisenteret har førsteprioritet, og er noe de jobber med kontinuerlig.

Godt fornøyd med inspeksjonsrapporten

Driftslederen er godt fornøyd med resultatet av Kiwas inspeksjon.

- Vi opplevde at samarbeidet fungerte fint, og at oppdraget ble utført raskt og effektivt. Dokumentasjonen vi mottok etter inspeksjonen var detaljert og fyllestgjørende. Vi kommer helt sikkert til å bruke Kiwa ved kommende inspeksjoner, avslutter de Ruiter.

Om Vrådal Panorama Skisenter:
Vrådal Panorama Skisenter ligger i Kviteseid kommune i Telemark. Skisenteret har 18 nedfarter på i alt 15 km og åtte heiser, inkludert verdens første 8-seters stolheis som åpnet i 1998. Senteret har også skiskole, snøpark for nybegynnere og viderekommende, og et eget barneområde for aking og skilek.

Hvordan foregår en MIP-inspeksjon?

Bjørnar Meland i Kiwa Norge rapporterer fra inspeksjonen av skianlegget til Vrådal Panorama.