1 februar 2022

NDT-testing gir sikkerhet i skianlegget

NDT-testing av ståltau i skianlegg.jpg

Kiwa inspiserer stålvaiere i skiheiser og taubaner ved hjelp av magnetinduktiv prøving for å sikre trygge forhold for brukerne.

Det stilles strenge krav til konstruksjon, bygging og drift av skianlegg, og skiheiser og taubaner må inspiseres jevnlig. Virksomheten er selv ansvarlig for at testingen finner sted. Det er Statens jernbanetilsyn (SJT) som er tilsynsmyndighet for tau- og kabelbaner i Norge.

Krav til akkreditert testing

Bjørnar Meland, direktør for inspeksjon i Kiwa Norge, forklarer at et av kravene er at stålvaiere skal sjekkes ved hjelp av NDT-metoden magnetinduktiv prøving (MIP). Inspeksjonen må utføres av et akkreditert og uavhengig organ.

- Det er krav om at magnetinduktiv prøving av skiheiser og taubaner skal skje med intervall som er fastsatt i forskrift fra Statens jernbanetilsyn, i samsvar med NS-EN 12927 - 2019 Sikkerhetskrav for taubaneinstallasjoner for persontransport. Det er anleggseier som er ansvarlig for at testingen skjer innen fristen, sier Meland og fortsetter:

- Den som utfører testingen, må ha akkrediteringsbevis fra Norsk akkreditering (NA) eller tilsvarende akkrediteringsorgan i andre europeiske land. Kiwa er akkreditert gjennom Kiwa Inspecta AB, og vi har flere inspektører i Norge som har kompetanse på og erfaring med MIP-testing.

Les mer om MIP-testing og inspeksjon av skianlegg her.

Inspiserte Norges lengste pendelbane

Meland forteller at den elektriske pendelbanen Romsdalsgondolen er blant anleggene Kiwa nylig har inspisert. Dette er Norges lengste pendelbane og frakter passasjerer 1679 meter opp til fjelltoppen Nesaksla 708 meter over havet.

Vidar Moen, driftsleder ved Romsdalsgondolen, forteller at Kiwa har utført fem MIP-tester for Romsdalsgondolen siden juli 2021. Han konkluderer:

- Kiwa har for Romsdalsgondolen utført en god jobb, er pliktoppfølgende, har gode rutiner og tar ansvar. Dette er en leverandør å stole på.

Stor nøyaktighet med magnetinduktiv prøving

Meland, fremhever at MIP er en svært pålitelig metode.

- MIP-inspeksjonen består i at vi fester en klammer til vaieren og lar vaieren kjører en runde for å teste om det er skader eller brudd. Det skapes et magnetfelt idet vaieren kjøres gjennom klammeren, og eventuelle skader eller slitasje vil synes tydelig på monitoren og på de dataene som samles inn. Slik kan vi stadfeste nøyaktig hvor på vaieren det er skader. I etterkant av inspeksjonen leverer vi dokumentasjon med analyser, sier Meland og tilføyer:

- I tillegg til skiheiser og taubaner kan MIP anvendes for blant annet zip-liner, brukabler og kranutstyr. Kiwa har MIP-utstyr for kontroll av bæretau og trekktau fra 10 til 65 millimeter.

Grunnlag for forebyggende vedlikehold

Meland sier videre at en inspeksjon som omfatter totalkontroll av hele anlegget skaper et sikkert miljø og forhindrer ulykker.

- En grundig statusoversikt over skiheisen eller taubanen gir et godt grunnlag for forebyggende vedlikehold som forhindrer kostbar nedetid med dyre reparasjoner som resultat. Kiwa kan blant annet utføre periodisk kontroll av klemmer, inspeksjon av fundamenter og skadeanalyse. Våre rutinerte og kvalifiserte inspektører inspiserer anlegget i samsvar med gjeldende regelverk. Vår erfaring gjør at vi vet hva vi skal se etter, sier Meland.