27 juni 2019

Norsk møbelprodusent tidlig ute med ISO 50001

Atle Thiis Messel miljøsjef hos kontorstolprodusenten Flokk

- Vi ønsker å være en pådriver innen bærekraft og inspirere andre til å endre handlemåte, sier miljøsjefen i Flokk.

Kontorstolprodusenten Flokk har helt siden starten hatt et sterkt fokus på bærekraft og miljø, og har etter hvert oppnådd å bli markedsleder i Europa. Nylig mottok selskapet som et av de første i møbelbransjen, sertifikat for ISO 50001 - styringssystem for energiledelse.

Vi har tatt en prat med miljøsjef Atle Thiis-Messel ved hovedkontoret i Oslo.

- Hvorfor valgte dere å sertifisere dere for ISO 50001?

- Utgangspunktet vårt er at vi var tidlig ute med å systematisere miljøarbeidet. Flokk var det første firmaet som ansatte miljøsjef i 100 % stilling, lenge før våre kunder etterspurte miljøprestasjoner på den måten som man gjør i dag, sier Thiis-Messel og forteller videre:

- Allerede i 1993 etablerte vi våre designkriterier, som vi kaller 5-3. Ved å følge fem økokriterier for produktdesign, presterer vi bra innenfor våre tre hovedfokusområder: klima (energi og utslipp), ressurser (uttak av råstoffer og generering av søppel eller avfall) og helse (kjemikalier og velvære). Som en del av dette arbeidet har vi alltid vært veldig fokusert på energieffektivisering ved fabrikkene våre.

Integrert i styringssystemet

Foranledningen til at Flokk valgte ISO 50001-sertifisering var lanseringen av energieffektiviseringsdirektivet i EU (EED).

- I Norge berører ikke dette direktivet oss, men vi har fabrikker i flere europeiske land. I 2015/2016 gjennomførte vi energirevisjoner (NS-EN 16247) i Norge, Sverige, Nederland og Tyskland.  Vi erkjente tidlig at vi på sikt ønsket å gå for ISO 50001, siden selskapet allerede hadde ISO 9001 og 14001. En energirevisjon er kun gyldig i fire år, og i stedet for å ta en ny revisjonsrunde nå, besluttet vi å gå for ISO-sertifisering. Selv om energirevisjonene gav oss detaljerte rapporter, var det opp til oss å få disse bakt inn i våre egne styringssystemer. Med ISO 50001 får vi dette forankret helt opp i ledelsen og integrert i vårt management-system med de fordelene det gir oss.

Først ute med miljødeklarasjon

- I tillegg til 50001 er dere svanemerket og har flere såkalte miljødeklarasjoner eller EPD-er. Hvilke fordeler gir dette dere?

- Det er prosessering av råvarer og produksjon av komponenter til kontormøblene som står for den store miljøbelastningen selskapet vårt må håndtere. Dette måler vi ved hjelp av en Environmental Product Declaration (EPD). En EPD er ganske komplisert. Det er en livssyklusanalyse, som krever full kontroll på leverandører, råvarer, energibruk og tilvirkningsprosesser. Vi mangler fortsatt å få EPD-er på alle stolene våre, men det er målet vårt. Fram til i dag har vi bygd opp en portefølje med over 30 EPD-er, forteller Thiis-Messel.

- Dere var tidlig ute med å sette kriteriene i markedet. Opplever dere at andre produsenter kommer etter?

- Ja, det gjør vi. Vi var for eksempel verdens første kontorstolprodusent som fikk en EPD i 2004, og nå tar mindre aktører oss igjen og genererer flere EPD-er enn det vi klarer på et år. Det er egentlig bare sunt, og noe vi ønsker velkommen.

Satser på resirkulert materiale

Thiis-Messel bemerker at samtidig som markedet jevner seg ut, jobber Flokk med å finne sin neste spydspissaktivitet.

- Vår store kjepphest er at vi skal bli ledende i Europa på bruk av resirkulert materiale. Når vi får en EPD som viser at 95 % av miljøbelastningen skjer før en komponent ankommer fabrikkene våre, og en stor del av dette er råvareprodusering, er det en god grunn til å se på resirkulert materiale. Vi startet med resirkulert plast i 1995 og i fjor produserte vi stoler med nærmere 600 tonn resirkulert plast.

- Det å anvende resirkulert materiale er i grunnen et Kinderegg: For det første bidrar man til å gi avfall en verdi, for det andre minsker behovet for fossilt uttak og for det tredje går karbonfotavtrykket betraktelig ned ved bruk av resirkulert materiale. Resirkulert aluminium gir best uttelling med 10 % karbonutslipp og energiforbruk i forhold til nytt materiale, men den resirkulerte plasten gir også markant reduksjon - i 2018 stod bruken av resirkulert plast alene for et kutt i karbonutslippet vårt med over 700 tonn CO2e, forklarer Thiis-Messel.

- Hvilke konkrete resultater forventer dere som følge av ISO 50001-sertifiseringen?

- Vi har siden 2010 hatt som et langsiktig mål å redusere energiforbruket pr produsert enhet med 20 %. Med ISO 50001 har vi fått strukturert tallene våre og har god oversikt over hvordan vi ligger an. Fabrikken vår på Røros har passert 20 % reduksjon målt i totalt forbruk, om ikke pr enhet ennå, sier Thiis-Messel og fortsetter:

- Ved fabrikken vår på Nässjö passerte vi 20 %-målet allerede i 2015 og forbruket minker fremdeles fra år til år. Da vi hadde energirevisjon der i 2016 var en av kommentarene fra revisor: “A conclusion of this, as important as any, is that Flokk have had a successful and systematic implementation of energy saving measures.”

Målet med ISO 50001 er å videreføre disse resultatene ute ved alle lokasjoner og produksjonsenheter.

- Vi har en forventning om at revisorene fra Kiwa er flinke til å identifisere ytterligere tiltak. Det blir jo ikke kjørt energirevisjon med tilhørende energikartlegging på lik linje som før, men i fellesskap håper jeg vi kan identifisere og initiere nye aktiviteter og prosjekter for å bli enda bedre. Vi har et veldig godt grunnlag for å kjøre interne energirevisjoner, i tillegg har vi et ISO-apparat som kan følge oss opp og dra oss videre, sier Atle Thiis-Messel.

 

Les mer om sertifisering av ledelsessystem for energiledelse her.