17 mars 2020

NRC Group tar compliance på alvor

NRC Group i Norge har blitt ISO-sertifisert for standarden NS-ISO 37001:2016; ledelsessystem for antikorrupsjon. Foto.

NRC Group i Norge har blitt ISO-sertifisert for standarden NS-ISO 37001:2016; ledelsessystem for antikorrupsjon. Dette viser bedriftens fokus på arbeidet med compliance, og selskapet er ett av to i bransjen som innehar sertifikatet.

Sertifiseringene har blitt gjort for NRC Norge AS, NRC Anlegg AS og NRC Bane AS. Selskapene har benyttet Kiwa som sertifiseringsorgan.

Unik sertifisering i bygg- og anleggsbransjen

Revisjonsleder Morten Berntsen i Kiwa forteller at NRC Group er en av to bedrifter i Norge som er sertifisert for antikorrupsjon med norsk akkreditering, begge innen bygg- og anleggsbransjen.

- ISO 37001 har fokus på å skape en antikorrupsjonskultur i bedriften, samt etablere og implementere nødvendige kontrollforanstaltninger, fremhever Berntsen og legger til:

- Revisjonen bekrefter at NRC Group har etablert et godt og hensiktsmessig ledelsessystem for å forebygge, oppdage og håndtere korrupsjon.

- I NRC Group har vi selvfølgelig nulltoleranse for korrupsjon, og er sterk motstander av alle former for bestikkelser. Korrupsjon undergraver lovlig forretningsvirksomhet, er konkurransevridende og hindrer økonomisk og sosial vekst. NRC Group skal vinne kontrakter på ærlig vis, og velge samarbeidspartnere og leverandører på grunnlag av kvalitet og markedsmessige vilkår. Det at vi nå har fått ISO 37001 viser oss som en ryddig og seriøs aktør, og det vil absolutt øke vår troverdighet – så vel som å differensiere oss i markedet forteller Hans Olav Storkås, Daglig leder i NRC Group Norge.

Ambisjonsnivået er «best i klassen»

Den siste tiden har NRC Group sertifisert seg til hele fire ISO-standarder (ISO 9001, ISO 14001 og ISO 45001, samt resertifisering av ISO 3834-2), alle revidert av Kiwa.

Den siste sertifiseringen gjeldende antikorrupsjon er et av mange tiltak selskapet har satt inn i sitt arbeid med compliance.

- Vi har et høyt fokus på compliance, dvs. etterlevelse av gjeldende lovkrav og normer. Dette arbeidet er godt forankret hos ledelsen og nedover i organisasjonen gjennom vårt compliance-program. Dette programmet innehar blant annet opplæring av ledelse og ansatte gjennom kurs og workshop, samt overvåking av mulige regelendringer og rettspraksis som er relevant for vår drift. Videre har vi klart å sertifisere oss under antikorrupsjonsstandarden NS-ISO 37001:2016, som innebærer at vi må tilfredsstille gitte krav for virksomheten hva gjelder antikorrupsjonsarbeid. Grunnen til at slikt arbeid og fokus er viktig for NRC Group er dels ut fra et samfunnsmessig perspektiv, dels fordi vi vil bidra til en seriøs entreprisebransje og dels fordi våre kunder stiller slike krav i våre prosjekter. Vår fremtidige ambisjon er at vi skal bli best i klassen på compliance, sier Martin Holst-Olsen, Internadvokat i NRC Group Norge.

Tett samarbeid med sertifiseringsselskapet

NRC Group opplevde at sertifiseringsprosessen var både spennende og lærerik.

- Prosessen i forkant av revisjon har vært veldig nyttig for oss, og har i så måte vært en forbedringsprosess for vår virksomhet. Samarbeidet med Kiwa har vært godt, og de har vært «tett på» gjennom prosessen, og det ser vi på som positivt, avslutter Kirsten Skaare, HMS/KS Direktør i NRC Group Norge.

Om NRC Group

NRC Group er Nordens største entreprenør innen samferdselsrelatert infrastruktur, med sterk tilstedeværelse i Norge, Sverige og Finland. Selskapet er en totalleverandør av banerelaterte tjenester, i tillegg til å levere tjenester til all transportrelatert infrastruktur som vei, havn, kai og broer. NRC Group har hovedkontor på Lysaker utenfor Oslo, og sysselsetter rundt 2 500 medarbeidere. NRC Group er notert på Oslo Børs under tickerkode «NRC» og ledes av konsernsjef Henning Olsen.

Les mer om ISO 37001 - Sertifisering av ledelsessystem for antikorrupsjon.