20 februar 2024

- Skape forutsetninger for å lykkes

Anita-Blomberg-LinkedIn.jpg

Anita Blomberg er ansatt som ny direktør for sertifiseringsdivisjonen i Kiwa Norge. Hun har stor tro på fremtiden for sertifiseringsbransjen.

- Velkommen til Kiwa! Kan du si litt om bakgrunnen din?

- Jeg startet karrieren med å jobbe 20 år i hotellnæringen i Norge og i utlandet. Det handlet mye om såkalt Quality Performance Review og Standard Operating Procedures, forteller Blomberg og fortsetter:

- Hotellbransjen preges av høyt tempo og mye gjennomtrekk, og da er det ikke tid til ikke å ha orden i sysakene. Du må har gode mekanismer på plass for å få mennesker til å fungere veldig raskt.

I 2012 gikk veien videre til Norsk akkreditering (NA).  

- Min første oppgave der var å bygge opp kvalitetssikring av reiselivsbransjen i Norge. Jeg utførte også et omfattende oppdrag for FN; en studie om hotellstandarder og hvilke kvalitetskriterier som gjaldt for de ulike merkeordningene innen reiseliv rundt i Europa, sier Blomberg.

Akkreditering og systematisering

Blomberg gikk etter hvert videre til å jobbe med akkreditering innen ledelsessystemer, personsertifisering og produktsertifisering. 

- Mye av det jeg startet med i NA handlet om systematisering og standardisering, og da var ikke overgangen til systemsertifisering særlig stor, forklarer hun. 

Etter fem år i akkrediteringsorganet var det tid for et skifte.

- I 2017 skulle min yngste begynne på skolen, og jeg syntes ikke det var lett å forene med en jobb som innebar mye reising. Derfor startet jeg for meg selv for å kunne være mer til stede, men fant fort ut at det førte til minst like mye reising i og med at jeg nå kunne ta oppdrag utenlands. Jeg gjorde blant annet jobber for det svenske og det islandske akkrediteringsorganet, og hadde en del kontakt med myndighetene i disse landene for å utvikle nye sertifiseringsordninger. Jeg har faktisk bidratt til å endre lovverket på Island. Det var gøy!

Utforske mulighetsrommene

I 2018 ble Blomberg ansatt i Moss kommune som kvalitetsleder. 

- De hadde behov for systematisering og standardisering, og etter hvert ble det fokus på internkontroll. Samtidig beholdt jeg mitt eget selskap og fortsatte å ta noen oppdrag utenlands. I disse sammenhengene støtte jeg flere ganger på folk fra Kiwa, og fikk et godt inntrykk av revisorene deres. De var veldig trivelige og ryddige, og det slo meg at de alltid var lydhøre for innspill og tilbakemeldinger. Det synes jeg er en sunn tilnærming, bemerker Blomberg. 

- Hva ønsker du å oppnå som leder i Kiwa?

- Jeg opplever å bli tatt svært godt imot. Det setter jeg stor pris på. Samtidig føler jeg en ydmykhet og en ærefrykt over å skulle lede medarbeidere med høy kompetanse og mye kunnskap på så mange felter. Et av mine mantraer er å skape forutsetninger for å lykkes. Det håper jeg å få til. Det skal være stor takhøyde og en bevissthet om at vi vil hverandre vel.

- Jeg er sterk tilhenger av å utforske mulighetsrommene. La oss først se på hvilke muligheter som kan ligge der, før vi fokuserer på forbeholdene.

Tenke nytt og være i forkant

- Hvordan ser du på fremtiden for sertifiseringsbransjen? 

- Alle må tilpasse seg den nye hverdagen. Vi må ta hensyn til miljøet, til arbeidsmiljøet, til den teknologiske utviklingen – på godt og ondt, presiserer Blomberg og sier videre:

- Alt dette gjør at vi er nødt til å tenke annerledes. Det vil påvirke måten revisjoner gjennomføres på. Vi må se på hvordan vi foretar reisevirksomheten vår, slik at det blir mer bærekraftig både når det gjelder naturen og menneskenes arbeidshverdag. Hun fortsetter:

- Kiwa skal være i forkant når det gjelder å ta i bruk digitale verktøy ved revisjoner og eksamineringer. Dette fører selvfølgelig med seg utfordringer og nødvendiggjør et sterkt fokus på sikkerhet. Samtidig åpner digitaliseringen et marked for oss som sertifiseringsorgan. Informasjonssikkerhet, kunstig intelligens og Cyber Security er viktige kundeområder. Jeg tror særlig kommunale virksomheter vil ha en fordel av å være sertifisert for å kunne håndtere regelverket rundt personvernlovgivningen og være bedre rustet mot digitale angrep. 

Blomberg trekker også fram transportsektoren som en interessant bransje. 

- Større vær- og klimautfordringer og økt trafikk over landegrensene påvirker sikkerheten på veiene våre. I tillegg vil kunstig intelligens gjøre seg stadig mer gjeldende også innen transportbransjen. Jeg er overbevist om at vi kan bidra til tryggere trafikk i Norge hvis vi kan få flere til å se verdien av å sertifisere seg, sier Blomberg og legger til:

- Antikorrupsjon er enda et høyaktuelt område. Korrupsjon tar andre former nå enn tidligere. Det handler vel så mye om status og hvem noen er enn tradisjonell korrupsjon. Jeg tror at hvis en virksomhet kan vise til at de jobber med antikorrupsjon gjennom en sertifisering vil det være en god måte å styrke folks tillit på.

Kjører motorsykkel og broderer bunader

Når hun ikke jobber er den nye direktøren glad i fysisk aktivitet i flere former, hun både jogger, padler og sykler. Ellers kan Blomberg røpe at hun kjører motorsykkel og broderer bunader.

- Jeg synes det er gøy å lære meg nye ting, og har brodert og sydd flere bunader, blant annet til min eldste sønn. Motorsykkelen er en Kawasaki. Men det er ikke snakk om noe villmannskjøring. Det er ganske stille og rolig, smiler hun.

Se hva Kiwa kan levere av tjenester innen sertifisering