15 mars 2018

Ny internasjonal standard skal redde liv

To byggningsarbeidere er sikret mens de jobber på åpent tak. Foto.

Globalt er det estimert at 7600 dør hver dag på grunn av arbeidsrelaterte skader eller sykdommer. Bare i Norge omkom 25 personer i 2016 av samme grunn. I tillegg kommer alle skader og uhell som skjer på arbeidsplassen. Den nye internasjonale standarden for arbeidsmiljø, ISO 45001, er utviklet for å bekjempe nettopp dette.

Harald Schjølberg i Kiwa sitter i den internasjonale programkomiteen som har utviklet standarden. Han mener standarden er et viktig steg i riktig retning for å redusere arbeidsrelaterte ulykker.

- Arbeidsulykker og jobbrelatert sykdom er et stort problem som påvirker både arbeidsgiver, arbeidstaker og samfunnet for øvrig. Den nye standarden gir bedrifter et rammeverk for å forbedre sikkerheten til medarbeidere og skape tryggere arbeidsforhold, sier Harald Schjølberg.

- ISO har som mål at en halv million bedrifter skal være sertifisert iht. den nye standarden i løpet av en tiårsperiode. Dette betyr at mange millioner ansatte vil få en tryggere arbeidshverdag, forklarer Schjølberg videre.

Stor interesse for ISO 45001 i Norge

I Norge har vi allerede strenge krav til arbeidsmiljø gjennom blant annet Internkontrollforskriften. Likevel opplever Kiwa stor interesse for den nye standarden.

- Norske bedrifter kan ha store fordeler av å sertifisere seg i henhold til den nye arbeidsmiljøstandarden. Vi har allerede sertifisert første bedrift, og interessen har for standarden har vært stor. Dette ser vi også på frokostseminarer og kurs vi arrangerer, forteller Schjølberg.

- Vår erfaring er at det ofte kan være vanskelig for bedrifter å sikre at internkontrollen virker i samspill med de andre ledelsessystemene som bedriften bruker. ISO 45001 er utviklet slik at den er forenelig med prinsipper og logikk i for eksempel standardene for kvalitetsledelse og miljøledelse. Dette resulterer i at sertifiserte bedrifter får et mer integrert ledelsesverktøy. Samtidig forutsetter standarden bruk av styringsprinsipper som går ut over nasjonalt regelverk, og bidrar dermed til bedriftene jobber bedre og mer systematisk med å redusere risikoen for sine ansatte.