6 februar 2024

Suksessoppskrift for et velfungerende verneombud og arbeidsmiljøutvalg (AMU)

Grunnopplæring i arbeidsmiljø.jpg

Mange bedrifter må fra 1. januar 2024 velge verneombud og etablere et AMU. Lovendringen innebærer at bedrifter mellom 5 og 10 ansatte må ha et verneombud, og bedrifter med 30 til 49 ansatte må etablere et AMU.

Nytteverdien for bedrifter som omfattes av kravene blir økt fokus på forebyggende arbeidsmiljøarbeid og å forbedre arbeidshverdagen for ledere og ansatte – et sikkert og godt arbeidsmiljø påvirker bedriftens lønnsomhet positivt, og er nyttig for samfunnet og den enkelte arbeidstaker.

Krav til opplæring

Nyvalgte verneombud og medlemmer i AMU må gjennomføre lovpålagt grunnopplæring i arbeidsmiljø (40 timers kurs eller avtalt kortere opplæring dersom risikoforholdene i bedriften tilsier det).

Arbeidsmiljølovens §6-5 og §7-4 pålegger arbeidsgiver å sørge for at verneombud og AMU representanter får nødvendig opplæring for å kunne utføre vervet på en forsvarlig måte.

Opplæringen gir god rolleforståelse og bidrar til at dere jobber sammen for å skape et godt og sikkert arbeidsmiljø.

På kurs får du innføring i arbeidsmiljøloven og annet relevant regelverk. Kunnskap om regelverket vil gi deg et godt fundament for å håndtere utfordringer som du kan støte på i din rolle. Du lærer også hvordan arbeidsmiljøarbeid skal drives og får innføring i viktige områder som ergonomi, støy, belysning, klima og trivselsskapende tiltak, forebygging av ulykker, bruk av personlig verneutstyr med mer. Dersom bedriften har spesielle risikoområder skal opplæringen tilpasses dette.

Vi gir dere suksessoppskriften for et velfungerende verneombud og AMU:

  1. Verneombudet og AMU er en ressurs i bedriften som verdsettes
  2. Det er etablert gode rammebetingelser
  3. God rolle- og oppgaveforståelse
  4. God opplæring i regelverket og prinsipper for målrettet og effektivt arbeidsmiljøarbeid
  5. Verneombudet og AMU-medlemmer har konkrete oppgaver i det systematiske arbeidsmiljøarbeidet

Les mer og meld deg på kurs!