3 juli 2019

Offensiv energistrategi for Oslos skolebygg

Tomt klasserom på skole. Foto

Oslo kommunes største eiendomsforvalter vil bidra aktivt til det grønne skiftet

Energiledelse og effektiv energibruk i skolebygg er blant satsningsområdene i Undervisningsbyggs miljø- og energistrategi. Tidligere i år mottok det kommunale foretaket sertifikat for implementering av styringssystem for energiledelse i henhold til ISO 50001.

Energiledelseskoordinator Rita Næssén Barkholm forteller at de har arbeidet lenge med å redusere energiforbruket.

- For tre år siden etablerte vi et eget energiledelsesteam på ti personer. Allerede da startet vi å jobbe i tråd med 50001-standarden, og oppnådde gode resultater. For ett år siden ble det besluttet at vi skulle sertifisere oss.

- Hvordan fungerte prosessen fram mot sertifisering?

- Vi fikk hjelp av Kiwa til å kjøre prosessen rundt revisjonen. I tillegg har det vært leid inn en fagressurs fra Norsk Energi. Vi startet med en GAP-analyse for å få et bilde av hva som gjenstod for å imøtekomme standarden, sier Barkholm og fortsetter:

- Jeg synes sertifiseringsprosessen har fungert veldig godt. Revisoren fra Kiwa har gitt nyttig veiledning slik at vi selv kunne utarbeide prosedyrer og sikre at prosessene våre var i tråd med standarden. Undervisningsbygg er fra før miljøsertifisert i henhold til ISO 14001, og da vi gikk i gang med 50001 så vi at det er mye som er sammenfallende i de to standardene. Vi har samarbeidet nært med miljørådgiveren vår under hele prosessen.

Ambisiøse mål

Barkholm sier at innføringen av standarden har fått flere positive følger.

- Vi ønsket å løfte internkompetansen og jeg føler at det nesten har vært en liten revolusjon. Energiledelsesteamet har fått en felles forståelse av hva som er målet vårt og hvordan vi skal nå det. ISO-sertifiseringen har gitt oss en felles arbeidsmetodikk, og vi har blitt bedre til å følge opp og finne årsak til avvik raskt, sier Barkholm.

Oslo kommune har et overordnet mål om energieffektivisering i bygg med 27 % innen 2030, sett i forhold til 2010-nivå.

- Det innebærer at vi må redusere energibruken til 120 kilowatt-timer per kvadratmeter.

Undervisningsbygg har som ambisjon å nå dette nivået tidligere enn 2030. Vi har derfor satt et foreløpig mål om å komme ned på 137 kilowatt-timer innen 2020, forteller Barkholm.

Satser på energitiltak

Undervisningsbygg gjennomfører nå en rekke energisparingstiltak. Det er satt av 80 millioner NOK i investeringsmidler i 2019 og de tre neste årene.

- Med ISO-sertifiseringen har vi et system som gir oss god oversikt slik at vi kan følge opp og se at det vi setter i gang faktisk resulterer i økte besparelser. Vi har rapporteringsansvar på alle tiltakene våre. Administrerende direktør leser de månedlige rapportene med stor interesse, og hun er veldig opptatt av at vi skal nå målene våre, sier Barkholm.

Les mer om sertifisering av ledelsessystem for energiledelse her.