4 oktober 2022

Økt ekstremvær krever oppgraderinger

sveisekurs Asgeir.jpg
Senioringeniør for laboratorietjenester i Kiwa, Asgeir Haukaas.

Tilgang til rent vann, samt sikker håndtering av avløpsvannet er en vesentlig del av den kritiske infrastrukturen. Det finnes i dag omtrent 2 600 kommunale eller interkommunale avløpsanlegg og 1 600 vannverk og distribusjonsnett for vann og avløp i Norge.

- Økt press fra ekstremvær og et generelt aldrende ledningsnett gjør at det vil kreves store oppgraderinger i årene som kommer, sier senioringeniør for laboratorietjenester i Kiwa, Asgeir Haukaas.

Bidrar til å heve kvaliteten
Legging og sveising av PE-rørledninger er et kritisk og viktig arbeid som krever faglig kompetanse. Det er særlig to sveisemetoder som er i fokus når det gjelder sveising av polyetylen, og det er speil- og elektromuffesveising. Kiwas avdeling for laboratorietjenester tester flere hundre slike sammenføyninger i året og bidrar til å heve kvaliteten for ledningseier.

- Det er svært viktig å kreve en prosedyresveis før anlegget starter opp, slik at alle parametere og innsatsfaktorer blir sjekket på lab før man begynner sveisingen av PE-rørene, forklarer Asgeir.

Les mer om Kiwas tjenester innenfor vann og avløp her.

Han legger til at for å klare dette, er det viktig at konsulenter som prosjekterer disse ledningene legger inn krav om at det skal utføres prosedyresveis før oppstart.

- I løpet av en uke etter mottak av sveiseskjøter på lab kan vi gi svar på om sveisekvaliteten er innenfor krav. Vi kontroller etter NS 416-2 som gir gode bedømmelseskriterier for begge sveisemetodene, sier Asgeir.

Mer enn et kinderegg
Kiwa kurser og opplærer også sveisere innenfor NS 416-1, i tillegg til å jobbe med utførende arbeid som skadeanalyse og testing.

- Denne synergien gir oss en unik posisjon i Norge. At vi samlet sett kan tilby opplæring, skadeanalyser, inspeksjon i felt, kvalitetstesting på lab og mye mer, det er mer enn et kinderegg det, sier Asgeir.