13 februar 2023

Oppdrettsselskap effektiviserer sertifiseringsprosessene

Cermaq_Hellarvika.jpg

Cermaq forbereder overgang til Multi Site-sertifisering av alle matfiskanleggene. (Foto: Cermaq)

Cermaq Norway har erfart fordelen med å samordne sertifiseringsrevisjonene. Nå ser de på muligheten av ett felles Multi Site-sertifikat for ASC på alle sine oppdrettsanlegg.

Evy Røymo, leder for revisjoner og sertifiseringer i Cermaq, forteller at selskapet fikk sitt første ISO-sertifikat i 2009 da de ble sertifisert i henhold til ISO 9001 for kvalitet. Slakteriene er i tillegg til dette sertifisert i henhold til ISO 22000.

- Kunder krevde så at vi skulle implementere GlobalG.A.P. Det begynte vi å jobbe med i 2013 og ble sertifisert i 2014 (settefiskanlegg, matfiskanlegg og slakterier), sier Røymo. Hun mener at GlobalG.A.P. er blitt en standard det nærmest er utenkelig å ikke ha når en produserer laks for eksport.

- Det handler om adgang til markedet. Det finnes kunder som ikke vil ha noe annet enn fisk fra GlobalG.A.P.-sertifiserte virksomheter, forklarer Røymo.

ASC-sertifisering

Etter hvert ble det aktuelt å sertifisere laksen i henhold til Aquaculture Stewardship Council (ASC). Røymo fremhever at Cermaq stiller strenge krav til bærekraft i produksjonen, og at de har kunder som ønsker at de er ansvarlige oppdrettere og tar vare på naturen de opererer i. I tillegg har merkeordningen en positiv kommersiell effekt.

Les mer om ASC-sertifisering her.

- Sertifiseringen gjør at vi kan ta en høyere pris i markedet for dem som er villig å betale for det. ASC er en streng miljøstandard som i utgangspunktet gjelder for matfiskanlegg. Det er mulig å sertifisere settefiskanleggene også, men til nå har vi valgt å følge kravene til smolt som hører inn under matfisk. Slakterier som skal slakte ASC-fisk må være sertifisert etter ASC-CoC. I dag har Cermaq Norway single-site sertifikat tilhørende hvert enkelt matfiskanlegg, opplyser Røymo.

Cermaq_Store-Lerresfjord.jpg

(Foto: Cermaq)

Samordnede revisjoner

I noen år har Cermaq operert med fire, nå to ISO-standarder i tillegg til GlobalG.A.P. og ASC.

- Vi har hatt ulike sertifiseringsbyråer, og for ISO-standarder og GlobalG.A.P. har revisjonsprosessen vært samkjørt. Men for ASC har vi inntil 2022 måttet ha én særskilt revisjon pr anlegg. Dette handler muligens om kompetansen til de ulike revisorene og hvilke standarder de er godkjent for å revidere på. Over tid har vi opplevd at det går med mye tid på de ulike revisjonene, sier Røymo og fortsetter:

- Vi har selv hatt en magefølelse på at revisjonene på GlobalG.A.P. og ASC burde kunne samordnes og har etterlyst dette i de siste årene. Men det var først da vi kom i kontakt med Kiwa at vi ble gjort oppmerksom på at det faktisk eksisterte et opplegg for at dette kunne gjennomføres. Dermed blir det hele mye mer effektivt; vi slipper nå å gå gjennom de samme punktene flere ganger.

Røymo understreker også verdien av revisorer med bransjekunnskap. Hun utdyper:

- Hos Kiwa møter vi erfarne og kompetente revisorer med god kjennskap til produksjon av oppdrettslaks og som skjønner seg på og kjenner det norske regelverket. Kombinasjon med samkjøring av GlobalG.A.P., ASC og ISO-revisjoner gjør at vi unngår at prosessen omkring revisjonene blir unødvendig omstendelig.

Sparer tid og kostnader

Revisjonsleder Morten Berntsen fra Kiwa påpeker at det kan være tid og penger å spare ved å samordne de ulike standardene og gjennomføre flere typer sertifiseringsinspeksjoner i løpet av samme revisjonsrunde.

- Kravene er til dels ulike, men det er en god del sammenfallende områder i de to standardene, selv om de enkelte standardene har ulike tilleggskrav. Kiwa har revisorer som kan gjennomføre samtidige revisjoner av flere standarder, sier Berntsen og tilføyer:

- Min erfaring er at mange bedrifter ikke er bevisst på nytteverdien av å koordinere disse prosessene. Én ting er kostnadene til sertifiseringsorganet, det handler også om å redusere tiden som brukes internt i bedriften.

Ytterligere effektivisering med Multi Site ASC

Evy Røymo røper at Cermaq forbereder overgang til Multi Site-sertifisering av alle matfiskanleggene.

- Dette er en ordning som ser ut til å være tilnærmet lik opplegget for Multi-site with QMS-ordningen på GlobalG.A.P., bemerker hun.

- Det er vårt inntrykk at de fleste oppdrettsselskaper i Norge i dag har Single Site-sertifikater. Jeg tror dette vil vise seg å være en mer rasjonell prosess, med mindre tidsbruk på revisjoner uten at det går ut over kvaliteten. Nytt for oss er at vi må gjennomføre internrevisjoner i henhold til ASC årlig på alle anlegg, men det blir mindre tidsbruk på eksterne revisjoner. Dette skal vi teste ut i 2023. Hvis alt går som forventet, går vi over til ASC Multi Site-sertifikat høsten 2023 eller på nyåret 2024, avslutter Røymo.

Om Cermaq

Cermaq er en av Norges største matprodusenter, og produserer laks som eksporteres til mer enn 30 land over hele verden. Cermaq Norway har virksomhet langs kysten av Nordland og Finnmark med ca. 500 ansatte. Hovedkontoret ligger i Nordfold i Steigen. Selskapet har fire ferskvannsanlegg, til sammen 43 sjøanlegg i Nordland og Finnmark og to slakterier; ett i Hammerfest og ett i Steigen. Cermaq har også et visningssenter - Arctic Salmon Center - som ligger i Skutvik i Hamarøy. Cermaq Norway er en del av Cermaq Group, som er et heleid datterselskap av Mitsubishi Corporation.