7 januar 2022

Gratis webinar - Tør du ha ledere som ikke er trygge i sin lederrolle?

Team high five etter oppmådde mål. Bilde

Å bli leder for første gang er ingen lett oppgave. Virkeligheten blir ofte en helt annen enn man først hadde sett for seg da man takket ja til lederjobben. For å hjelpe nye ledere med å lykkes med ansvaret, må vi hjelpe dem med å forstå hva rollen faktisk krever av dem.

I vår jobb som rådgivere ser vi at nye ledere ofte blir forfremmet på grunn av sterke individuelle prestasjoner. Dersom disse personene ikke evner å omstille seg til det nye lederansvaret kan det bli kostbart for selskapet. Vi ser også at overgangen fra medarbeider til leder blir unødvendig tøff fordi mange føler seg utrygge i rollen.

I dette webinaret ser nærmere på de utfordringene førstelinjeledere opplever, hvilken kompetanse og hvilke ferdigheter en førstelinjeleder bør ha, samt konsekvensene av å ha ledere som ikke er trygge i rollene sine.

Program
 • Hva vil det si å være trygg og hva er konsekvensens ved å være utrygg som leder?
 • 1. linjeledelse – den viktige lederrollen
 • Den store utfordringen til 1. linjelederen: Å kunne balansere
  • Daglig drift
  • Relasjoner
  • Endringer
 • Hvordan bygge trygghet?
 • Konkrete ferdigheter som er nyttig å mestre
Spørsmålsrunde

Det vil være mulighet til å stille spørsmål i chatten som blir besvart underveis eller i oppsummeringen på slutten av webinaret.

Hvem passer webinaret for?
 • HR-ressurser
 • Mellomledere – med ansvar for 1. linjeledere
 • Deg som 1. linjeleder og som ønsker mer bevissthet rundt din rolle
 • Produksjonssjefer/fabrikksjefer/avdelingsledere
 • Kvalitets og HMS ledere