5 februar 2021

Har du husket å resertifisere?

Brannslukking med vann fra sprinkler på svart bakgrunn. Foto.

Hvert femte år må du som er sertifisert personell etter FG-reglene for prosjektering og/eller utførelse av FG-900 slokkeanlegg bestå en resertifiserings-eksamen. Dette skjer i henhold til FGs regelverk.

Dersom man ikke gjennomfører resertifiseringen, mister man FG-godkjenningen til å prosjektere eller utføre slokkeanlegg. Det er et krav fra FG at man består resertifiseringseksamen hvert 5 år, blant annet for å kunne dokumentere at man arbeider med slokkeanlegg og for å kunne vise til oppdatert kompetanse.

FG er en del av Finans Norge, og fungerer som et uavhengig organ opprettet på initiativ fra forsikringsselskaper – nettopp for å for å utarbeide regler og godkjenne utstyr og foretak for slokkeanlegg.

Slokkeanlegg skal utføres etter samme regelverk, og de samme vurderingene skal gjøres, uavhengig av hvilke forsikringsselskap det gjelder. FG er det eneste organet som har utarbeidet et system som tilfredsstiller myndighetenes krav til kontroll og ettersyn på bakgrunn av god nok kvalitet.

Kan hvem som helst ta resertifisering?

For å oppnå resertifisering må personen som skal ta eksamen dokumentere relevant arbeid i henhold til egen sertifisering innen enten prosjektering, utførelse, vedlikehold og/eller kontroll av automatiske slokkeanlegg de siste 36 måneder.

I tillegg må man melde inn minimum 10 referanseprosjekter registrert i FG-kontroll, som er relevante for områdene man er sertifisert for. Referanseprosjektene kan inneholde og dekke flere sertifiseringsområder.

Dersom man har prosjekter som ikke er registrert i FG-kontroll må tilsvarende dokumentasjon gjøres tilgjengelig etter forespørsel for sertifiseringsorganet og FG. Dersom et prosjekt man har gjennomført er svært omfattende og har strukket seg over tid, kan man søke sertifiseringsorganer om et redusert antall innmeldte prosjekter.

Søknad om resertifisering sendes til akkreditert sertifiseringsorgan på samme måte som ved førstegangssertifisering.

Hva kan vi hjelpe deg med? 

Vi holder resertifiseringseksamen i FG 900, både for utførelse og prosjektering. Vi tilbyr også 2 timer kurs før eksamen, med oppdatering av regelverk, oppfriskning av brannteori og oppdatering av FG-regelverket. Ønsker du å vite mer, kan du lese mer om vår resertifisering i FG 900 her.