1 desember 2022

Første desember er Røykvarslerdagen

Røykvarsler-lyser-rødt.jpg

(Foto: iStock)

Husk å teste røykvarslerne og bytte batteri på Røykvarslerdagen 1. desember

Røykvarsleren er den viktigste livredderen ved brann. Derfor bør den sjekkes jevnlig. Første desember hvert år markeres røykvarslerdagen for å minne om å teste røykvarslere og bytte batteri. Nå som vi går inn i en tid med mye bruk av levende lys, er fokus på brannsikkerhet ekstra viktig. Husk å sjekke at alle røykvarslerne fungerer som de skal, og at alle kan høre alarmen uansett hvor i boligen de befinner seg.

Sjekkliste for røykvarslere:

  • Sørg for å ha tilstrekkelig antall røykvarslere
  • Test røykvarslerne jevnlig med testknappen
  • Bytt batteri ved behov
  • Rengjør røykvarslerne årlig
  • Skift ut røykvarslerne hvert 10. år

Røykvarslerdagen er et samarbeid mellom Norsk brannvernforening, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Det lokale eltilsyn, brann- og redningsvesenet og Gjensidige.

Les mer om røykvarslerdagen på roykvarslerdagen.no

Kiwa har lang erfaring innenfor fagområdet brannsikkerhet.
Les mer om hva Kiwa kan tilby innen brannsikkerhet her.