14 juni 2023

Kiwa inngår samarbeidsavtale med VKE

VKE-og-Kiwa.jpg

Fra venstre: Espen Rønning, fagsjef kulde og Thor E. Lexow, administrerende direktør i VKE er fornøyd med avtalen som Marius Clausen fra Kiwa har vært med å få i stand.

Kiwa har inngått en samarbeidsavtale med Foreningen for ventilasjon, kulde og energi (VKE) om rabatt på kurs og andre tjenester.

VKE er en bransjeforening som organiserer ventilasjons-, kulde- og varmepumpebedrifter, både leverandører og tekniske entreprenører. VKE har i dag over 220 medlemsbedrifter med tilsammen 3 500 ansatte. Gjennom Byggenæringens Landforening (BNL) er VKE tilknyttet NHO.

Tilbud til medlemmene

Thor Lexow, administrerende direktør i VKE, ønsker samarbeidet med Kiwa velkommen.

- Kiwa er en aktør som leverer tjenester til mange av medlemmene våre, sier Lexow og fortsetter:.

- Avtalen gir medlemmer av VKE rabatt på alle åpne og en rekke bedriftsinterne kurs som Kiwa tilbyr. Blant annet kan det nevnes kurs i varme arbeider, hardlodding og kjemikaliehåndtering. I tillegg tilbyr Kiwa rabatt på sertifisering, tekniske kontroller, kalibrering- og laboratorietjenester.

Relevante webinarer
En annen del av avtalen er å utarbeide flere webinarer med temaer som er faglig relevante for VKEs medlemmer.

- Kiwa har stor bredde i tjenestene de tilbyr og veldig mange flinke fagfolk som kan hjelpe vår bransje, så vi gleder oss til å lage spennende webinarer sammen med Kiwa, avslutter Lexow.