7 juni 2019

Satser på kvalitet og mattrygghet

Fargepletter fra Hval sjokolade. Foto.

- ISO 22000 er et nyttig verktøy for å drive fornuftig business, sier produksjonssjefen i Hval Sjokolade.

Hval Sjokoladefabrikk i Sandefjord har siden 1996 produsert sjokolade, marsipan og sjokoladesnacks i flere varianter. I dag har bedriften rundt 500 aksjonærer og 11 fast ansatte. Fokus på kvalitet og gode råvarer har vært en selvfølge helt fra starten.

- Til å begynne med hadde vi en BRC-sertifisering (Global Standard for Food Safety), men vi gikk over til ISO 22000 i 2012. Vi er veldig fornøyd med den systematiseringen som ISO-sertifiseringen gir. Hval er en liten bedrift, så alle i administrasjonen er involvert i dette arbeidet. Det er et enkelt og effektivt system for å kontrollere hele virksomheten, sier produksjonssjef Jon Gunnar Johannessen.

- Vi bearbeider ikke råvarene selv, men får levert ferdigvarer som vi setter sammen og videreforedler. Det er ferdig mandel-masse som blir utformet og sjokolade som blir støpt her. Det er dermed ikke noen kakaobønner eller mandler i fabrikken. Vi opplevde at BRC-standarden var for omfattende og dekket et større nedslagsfelt enn nødvendig. ISO 22000 derimot passer våre behov og er riktig for oss, forklarer Johannessen.

Reduserer svinn og øker lønnsomheten

I tillegg til at kundene stiller krav om at bedriften er sertifisert, opplever Hval Sjokoladefabrikk at ISO 22000 er et egnet verktøy for å drive fornuftig business.

- Det var viktig for oss å løfte hele bedriften på den måten at de ansatte ser at kvalitet, hygiene og mattrygghet henger sammen, og at alle forstår viktigheten av det, sier Johannessen og legger til:

- ISO 22000 er et godt måleinstrument på det vi driver med. Det er et enkelt og oversiktlig verktøy som vi også kan bruke i vårt forhold til råvareleverandørene, samt sikre at vi bruker trygge ingredienser. Når vi har fått dette på plass, ser vi redusert svinn, færre avvik og økt lønnsomhet.

Internasjonale krav

Neste steg for Hval Sjokolade er en FSSC 22000*-sertifisering, en standard som tilfredsstiller kravene til Global Food Safety Initiative (GFSI).

- Vi satser på FSSC for å bli godkjent i utlandet, blant annet i Sverige. I arbeidet med denne standarden merker jeg at det nå er mye fokus på temaer som matsvindel, sabotasje og spionasje, og behovet for sikkerhet i hele produksjonskjeden. Nå samarbeider vi med Kiwa for å bli sertifisert, og målet er å få dette på plass i løpet av august, forteller Jon Gunnar Johannessen.

Les mer om sertifisering av ledelsessystem for mattrygghet her.

* FSSC 22000 (The Foundation Food Safety System Certification) er en sertifiseringsordning spesielt rettet mot videreforedling av næringsmidler og tilfredsstiller kravene til Global Food Safety Initiative (GFSI).