31 januar 2024

SERMI innføres 1. februar

Laptop-og-hologram-av-bil.jpg

Nå går startsskuddet for SERMI – sertifiseringsordningen for tilgang til teknisk sikkerhetsinformasjon for kjøretøy.

Uavhengig aktører i bilbransjen må nå være SERMI-sertifisert for å få tilgang til sikkerhetsinformasjon som er nødvendig for reparasjon og vedlikehold av kjøretøy. De første sertifikatene er tildelt, og Kiwa, som er sertifiseringsorgan for SERMI i Norge, får daglig nye henvendelser, forteller Roar Gudbrandsen, Sales & Business Development Manager i Kiwa.

Du kan søke om SERMI-sertifisering her

Hva innebærer et SERMI-sertifikat?

Gudbrandsen forklarer at SERMI (Security-Related Vehicle Repair and Maintenance Information) er en kontrollordning for tilgang til teknisk informasjon som er nødvendig for å reparere og vedlikeholde kjøretøy som er utstyrt med sikkerhetssystemer og andre avanserte teknologier.

- Med et sertifikat får bedriften og den enkelte ansatte tilgang til informasjon, programvare, funksjoner og tjenester som er innebygd i kjøretøyet og som produsenten bruker for å hindre at kjøretøyet blir stjålet eller for å spore et stjålet kjøretøy, sier Gudbrandsen og fortsetter:

- Det utstedes 4 typer sertifikat/ tilganger. IO (Independent Organization), uavhengig verksted, IOE (IO Employee), den ansatte ved verkstedet. RSS (Remote Service Supplier) og RSSE (RSS Employee).

Dokumentasjon på forsikring

Bedriften må legge ved forsikringsdokumenter hvor kravet er ansvarsforsikring med dekning på 10 MNOK for personskade og 5 MNOK ved materielle skader og gyldig firmaattest. Person med signaturrett i firma søker på vegne av bedriften og skal legge ved politiattest.

Bedriften og den enkelte ansatte må søke hver for seg, og bedriften skal registreres først. Når dokumentasjonen er sendt inn, vil denne bli sjekket og eventuelt godkjent. Det blir utstedt et personlig sertifikat til alle ansatte. Alle som skal bruke sertifikatet må laste ned en app fra Digidentity via Google Play eller App Store.

Bedriftssertifikat og personlig sertifikat

Bedriften må bli sertifisert for at ansatte skal kunne bli sertifisert. De ansattes sertifikat knyttes til bedriften. Dersom en ansatt velger å bytte arbeidssted, må arbeidstaker deaktivere sertifikatet i KIWAS sertifiseringsportal og personen må søke nytt sertifikat hos sin nye arbeidsgiver.

Sertifikatet er gyldig i 5 år fra utstedelsesdato.

Få mer nyttig info om søknadsprosessen og søk om SERMi-sertifisering på Kiwas nettside

Spørsmål og svar om SERMI-søknad

Under finner du svar på de vanligste spørsmålene om søknadsprosessen.