30 mai 2023

SERMI rett rundt hjørnet - nye EU-krav til bilverksteder

Åpent-bilpanser-med-laptop.jpg

Bilbransjen har kort tid til å forberede seg til den nye kontrollordningen som innføres i august i år.

Oppdatert: Opprinnelig skulle de nye kravene innføres i hele EU 1. august 2023. SERMI-ordningen er nå blitt utsatt. I Sverige vil kravene gjelde fra 1. oktober. Implementeringsdatoer for resten av Europa vil bli annonsert fortløpende.

Ifølge nye EU-regler som gjelder fra 1. august 2023, må uavhengige aktører i bilbransjen, som for eksempel bilverksteder, og deres ansatte godkjennes for å kunne få tilgang til sikkerhetsdata fra kjøretøyprodusenter. Dette inkluderer teknisk informasjon og informasjon om feilkoder og diagnostiske data som er nødvendig for å reparere og vedlikeholde kjøretøy som er utstyrt med sikkerhetssystemer og andre avanserte teknologier.

Jan Erik Johansen, leder for teknisk kontrollorgan og personellsertifisering i Kiwa, forklarer at SERMI står for Security-Related Vehicle Repair and Maintenance Information.

- For å kunne få tilgang til denne informasjonen, må uavhengige aktører være sertifisert av en uavhengig tredjepart. Kiwa blir nå akkreditert for å sertifisere i henhold til SERMI-ordningen. Den enkelte ansatte må også ha et SERMI-sertifikat som bekrefter at vedkommende er autorisert til å jobbe med sikkerhetsrelatert kjøretøyreparasjon og vedlikehold, sier Johansen.

Bedre valgmuligheter for forbrukerne

Johansen fremhever at de nye reglene blir innført for å gi forbrukere bedre valgmuligheter og økt konkurranse i markedet for reparasjon og vedlikehold av kjøretøy.

- Ved å gjøre teknisk informasjon mer tilgjengelig for uavhengige aktører, kan forbrukerne velge å reparere og vedlikeholde bilene sine hos et bredere utvalg av verksteder, som kan føre til lavere priser, økt sikkerhet og bedre kvalitet på tjenestene, påpeker Johansen.

Les mer om SERMI-sertifisering her.

Under radaren

Norges Bilbransjeforbund (NBF) er tilsluttet NHO og organiserer så vel merkeforhandlere som frittstående verksteder. Knut Martin Breivik, avdelingsleder for drift og utvikling i NBF har inntrykk av at SERMI har gått under radaren på mange.

- Det har vært mye snakk om SERMI, men det er fremdeles noe usikkerhet om hva dette faktisk innebærer, og når datoen for innføringen nå nærmer seg, kommer dette litt som julekvelden på kjerringa, sier Breivik. Han fortsetter:

- Merkebransjen står relativt sterkt i Norge, og norske bileiere er ofte lojale mot sin leverandør. Samtidig er fritt verkstedvalg et viktig anliggende for oss.

- Det er positivt at vi kan få på plass en ordning som kan forenkle hverdagen for de seriøse aktørene i bilbransjen som er avhengig av tilgang til denne informasjonen for å utføre arbeidet sitt, understreker Breivik.

Fokus på sikkerhet

Arild Hansen, daglig leder i Autobransjens Leverandørforening (ABL), har i over et år jobbet med å forberede bransjen for SERMI. Han understreker at hensikten med ordningen er å øke sikkerheten knyttet til reparasjon og service av bilen og hindre økonomisk kriminalitet i bilbransjen.

- Dette er et ledd i å gjøre kjøretøyene sikre etter at de har vært på reparasjon. For å få sertifikat må personen som skal jobbe med SERMI må ha en vandelsattest. Siden forskriftene blir innført både overfor virksomheten og den personen som skal jobbe med SERMI, er det viktig at flere på verkstedet er SERMI-sertifisert, poengterer Hansen og legger til:

- Det er også verdt å merke seg at denne ordningen ikke bare gjelder de uavhengige verkstedene. Hvis en merkeforhandler skal operere på et annet merke, er de omfattet av SERMI. Det ligger i kortene at svært mange aktører i bilbransjen blir nødt til å forholde seg til ordningen som trer i kraft i august.