23 august 2019

Nå kan du bli sertifisert arbeidsmiljøleder

Kvinnelig arbeidsmiljøleder i møte med medarbeidere. Foto.

Norsk Sertifisering har lansert en sertifiseringsordning for deg som jobber med HMS og arbeidsmiljø, og Kiwa har kurset som dekker det teoretiske kompetansekravet til sertifiseringen.

Den nye sertifiseringen har fått tittelen Arbeidsmiljøleder, eller Occupational Health and Safety Manager på Engelsk. Formålet med sertifiseringsordningen er å sikre god tilførsel av sertifisert arbeidsmiljøkompetanse i privat og offentlig sektor. 

- I takt med den teknologiske utviklingen i arbeidsmarkedet stilles det stadig høyere krav til å fokusere på arbeidsmiljøets betydning for trivsel og produktivitet. For å imøtekomme dette må det kontinuerlig tilføres kompetanse på området, sier Lisbeth Aamodt, seniorrådgiver i Kiwa Norge.

- Vi mener at sertifiseringsordningen vil bidra til et helsefremmende og meningsfullt arbeid. Samtidig gir den grunnlag for faglig personlig utvikling, forklarer Lisbeth Aamodt.