8 juli 2020

Sikrer at bruer bygges riktig

Inspeksjon av bruer. Foto.

Det er viktig å gjøre gode tilstandsvurderinger av bruer både for å sikre at funksjonaliteten opprettholdes på gamle anlegg, men også for at nye prosjekter gjennomføres i henhold til krav og kostnadseffektivt.

– Når det gjelder nye bruprosjekter ønsker vi å komme tidligst mulig med i prosessen, for å redusere risikoen for avvik under produksjon og montasje. Avvik medfører ofte høyere kostnader og at prosjektene tar lenger tid, derfor er alle tjent med at avvik ikke oppstår, forklarer Per Nossen som er forretningsutvikler i Kiwa.

I tillegg til de vanlige standardene, både nasjonale (NS) og internasjonale (ISO), har Statens Vegvesen også utarbeidet håndbøker med tilleggskrav. Kiwa har opparbeidet seg en god oversikt og inngående kjennskap til alle gjeldende standarder, håndbøker og prosesskoder som gjelder for bruprosjekter.

– Det er viktig at entreprenørene får med seg alle disse tilleggskravene slik at konstruksjonen blir i henhold til spesifikasjonene. Dette bidrar til at prosjektene blir gjennomført på en sikker og kostnadseffektiv måte, tilføyer Jan-Arne Johansen som er teknisk inspektør i Kiwa.

Nye bruanlegg, særlig de store prosjektene, har ofte internasjonale leverandører. Dette kan gi ekstra utfordringer knyttet til de norske håndbøkene, derfor er det en ekstra trygghet å benytte Kiwas tjenester tidlig i prosjektet for å sikre at leverandøren følger håndbøkene og prosesskodene i prosjektet.

Aldring og skader på konstruksjoner

Kiwa har tradisjonelt levert tjenester innen vedlikeholdsinspeksjoner, tilstandskontroller og skadeanalyser i forbindelse med betong, armering, overflatebehandling, korrosjon, sveis og sammenføyninger, for å nevne noe.

– På eksisterende anlegg er oppdragene ofte relatert til vurdering av aldring og skader på stål- og betongkonstruksjoner for å sikre anleggets funksjon. Våre inspektører kan bidra til å verifisere at brua fortsatt har den bæreevne, trafikksikkerhet, bestandighet og det visuelle uttrykket den ble prosjektert og bygd for. På grunnlag av dette kan det utarbeides preventive og korrektive tiltak, sier Nossen.

Etterslep på vedlikeholdet

Det er heldigvis sjelden det skjer ulykker knyttet til konstruksjonen på norske bruer, men det er sannsynligvis et betydelig vedlikeholdsetterslep på mange anlegg.

– Det er viktig å synliggjøre status og endring i status på bruene. Brueier, som gjerne enten er kommuner, fylkeskommuner, Staten eller Bane NOR, er både pålagt å gjennomføre årlige inspeksjoner og hovedinspeksjoner hvert femte år. Jevnlige inspeksjoner vil danne grunnlaget for vedlikeholdsplaner slik at vedlikeholdet kan tas fortløpende og før det oppstår farer, understreker Johansen.

– Jevnlige og grundige inspeksjoner gjør det også enklere å planlegge bruvedlikeholdet. Det er viktig av flere grunner, også rent bedriftsøkonomisk, siden det kan bli veldig dyrt å stenge bruer i forbindelse med reparasjoner og vedlikehold, avslutter Nossen.

Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen og på næringslivnorge.no, skrevet av Tom Backe.

Les mer om inspeksjon av bruanlegg.

Les mer om våre tjenester innen bygg og anlegg.