3 februar 2020

Sparer mye på effektiv energibruk

NyheterWeb_Energisparing.jpg

Oslo kommunes største eiendomsforvalter vil bidra aktivt til det grønne skiftet. Energiledelse og effektiv energibruk i skolebygg er blant satsningsområdene i Undervisningsbyggs miljø- og energistrategi.

I 2019 mottok de sertifikat for implementering av styringssystem for energiledelse, ISO 50001. Energiledelseskoordinator Rita Næssén Barkholm forteller at de har arbeidet lenge med å redusere energiforbruket.

- For tre år siden etablerte vi et energiledelsesteam på ti personer. Allerede da startet vi å jobbe i tråd med 50001-standarden, og oppnådde gode resultater. Da vi besluttet å sertifisere oss, fikk vi hjelp av Kiwa til å kjøre prosessen rundt revisjonen. I tillegg har det vært leid inn en fagressurs fra Norsk Energi, sier Barkholm og fortsetter:

- Jeg synes sertifiseringsprosessen har fungert veldig godt. Revisoren fra Kiwa har gitt nyttig veiledning slik at vi selv kunne utarbeide prosedyrer og sikre at prosessene våre var i tråd med standarden. Undervisningsbygg er fra før miljøsertifisert i henhold til ISO 14001, og da vi gikk i gang med 50001 så vi at det er mye som er sammenfallende i de to standardene.

Energisparingstiltak

Ifølge Barkholm har innføringen av standarden fått flere positive følger.

- Energiledelsesteamet har fått en felles forståelse av hva som er målet vårt. ISO-sertifiseringen har gitt oss en felles arbeidsmetodikk, og vi har blitt bedre til å følge opp og finne årsak til avvik raskt, sier Barkholm.

Undervisningsbygg gjennomfører flere energisparingstiltak. Ifølge Norsk Energi ble det spart 2,1 millioner kWh eller ca. 2,5 millioner kroner ved å skru av eller regulere ned ventilasjon, varme og annet utstyr i skolebyggene i vinterferieuka i fjor.

Noe må skje

Arne Skjelstad i Kiwa har vært revisor for Undervisningsbygg. Han opplever økt engasjement innen eiendomsforvaltningen i Norge for å bidra til å nå bærekraftsmålene.

- Siden FN introduserte målene for bærekraftig utvikling i 2015 har bærekraft oftest vært diskutert på et overordnet nivå. Nå merker jeg at stadig flere innen eiendomsbransjen ønsker å iverksette konkrete tiltak, sier Skjelstad og legger til:

-Trykket fra interessentene om at noe må skje i praksis øker også betydelig.

Beste praksis

Skjelstad peker på at standardene for miljøledelse ISO 14001 og energistyring ISO 50001 er gode verktøy i arbeidet med bærekraft.

- Standardene gir beste praksis for hvordan virksomheter kan arbeide for å nå flere av FN-målene. Ett av delmålene i mål 7, Ren energi til alle, er at energieffektivitetsraten på verdensbasis skal dobles innen 2030. Mål 12: Ansvarlig forbruk og produksjon handler om å gjøre mer med mindre ressurser. Ved å koble ISO-sertifiseringene mot målene synliggjør virksomheten sitt bidrag til arbeidet med å redusere klimaendringene, avslutter Skjelstad.

Les mer om sertifisering av styringssystem for energiledelse her.