27 november 2023

Sprek Trening først i Norge med FITcert-sertifikat

Marius,-Anne-Sigrid-og-Patrik.jpg

Anne Sigrid Stiklestad Christoffersen mottok det første FITcert-sertifikatet i Norge på vegne av Sprek Trening under Treningskonferansen i forrige uke. Her sammen med Marius Clausen (t.v.) og Patrik Berggren fra Kiwa (Foto: Kiwa).

Sprek Trening mottok landets første FITcert-sertifikat under Virkes treningskonferanse.

Som de første treningssentrene i Norge ble Sprek Verdal og Sprek Levanger tildelt sertifikat for godkjent inspeksjon Nivå 4 i henhold til den nye europeiske sertifiseringsordningen FITcert under treningskonferansen i regi av Virke Aktiv helse.

Ny standard for kvalitetssikring av treningssentre

Anne Sigrid Stiklestad Christoffersen er daglig leder i SPREK trening og i tillegg styremedlem i Aktiv Helse i Virke. Hun sitter også i komiteen som har arbeidet med Norsk Standard NS-EN 17229:2019 «Treningssentre – Krav til senterfasiliteter og drift», basert på den europeiske standarden for treningssentre, utviklet av EuropeActive i samarbeid med NEN (Nederlands Standardiseringsinstituut).

Dokumentert kvalitet og kompetanse

Christoffersen ser flere fordeler med en FitCert-sertifisering.

- Kjernen i sertifiseringen er å vise profesjonalitet. Standarden inneholder konkrete krav til og retningslinjer for drift, kompetanse, fasiliteter, HMS og antidoping. Dette skal sørge for høyest mulig sikkerhet og redusere risiko for uønskede hendelser og skader, slik at de som bruker sentrene får en best mulig opplevelse, sier Christoffersen.

Les mer om FITcert

Egne nasjonale krav

Christoffersen opplyser at standarden gir felles europeiske krav og retningslinjer, men Norge har også mulighet til å utarbeide strengere nasjonale krav på en del områder.

- Kravet til antidopingarbeidet med Rent Senter-sertifiseringen er et eksempel på det. Dette er utviklet og sertifiseres av Antidoping Norge. Fremover kan det også være svært aktuelt å utarbeide standarder med særnorske krav til kompetanse for sertifisering av ulike profesjoner i bransjen, poengterer Christoffersen og fortsetter:

- Formålet med en slik ordning er også å skape tillit. På samme måte som en ISO-sertifisering ofte gir en fordel i anbudsrunder og ved valg av leverandør, vil FitCert-sertifiseringen være et pluss når en kommune, en bedrift eller en privatperson skal velge treningssenter.

Anne-Sigrid-Christoffersen.jpg

Anne Sigrid Stiklestad Christoffersen holder innlegg om FITcert under Aktiv Helse Virkes treningskonferanse (Foto: Kiwa)

Uavhengige inspeksjoner

Christoffersen forklarer at FITcert er en trinnvis sertifisering som består av 4 nivåer, i tillegg til resertifisering.

- Nivå 1 og 2 er forberedende aktiviteter og selvvurdering, mens på nivå 3 og 4 skal et uavhengig sertifiseringsorgan gjennomføre inspeksjon (på stedet og fjernrevisjoner). I Sprek har vi valgt å bruke Kiwa, som i dag er den eneste aktøren med base i Norge, forteller Christoffersen og sier videre:

- Vi har også samarbeidet med Online Fitness Quality (OFQ). De har utviklet en programvare med utgangspunkt i et HMS/internkontroll-system som er spesialtilpasset treningsbransjen og FITcert. Inspeksjonen ble gjennomført 14. november i Levanger og Verdal, og begge senterne ble godkjent på nivå 4.

Morten Mørland.jpg 

Morten Mørland, Bransjeleder i Virke Aktiv Helse (Foto: Virke)

Profesjonalisering og systematisering

Daglig leder i Virke Aktiv helse Morten Mørland er sikker på at FITcert-ordningen vil bety en kvalitetsheving og systematisering av treningsbransjen.

- Virke har i flere år jobbet for å løfte og profesjonalisere bransjen. Vi ønsker at FITcert skal være et tilbud til våre medlemmer som vil gi en konkurransemessig fordel, uttaler Mørland. Han utdyper:

- Fokuset på sertifiseringskrav, HMS og bærekraft øker stadig, særlig innen bedriftsmarkedet og forebyggende helse. I årene fremover vil flere og flere bedrifter kreve at leverandører skal være sertifisert. Vi ønsker å være fremoverlente og gi medlemmene våre mulighet til å være godt forberedt i møte med nye krav og forordninger.