3 april 2020

​Svært positive erfaringer med digital revisjon

Digital revisjon. Foto.

AMK-sentralen i Nord-Trøndelag er nå sertifisert for kvalitetsledelse uten fysiske møter med revisor.

Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) Nord-Trøndelag ble nylig sertifisert for kvalitetsledelse i henhold til ISO 9001. På grunn av restriksjonene i forbindelse med korona-viruset, foregikk hele revisjonen uten noen fysiske møter, gjennom såkalt remote auditing.

Effektivt og tidsbesparende

Daglig leder Arnt Myrvold er svært fornøyd med gjennomføringen av revisjonen.

- Dette er vår første sertifisering og en veldig positiv erfaring for oss. Det har vært meget effektivt. Vi opplever at vi både har spart tid og unngått reising. Vi har kommunisert med revisor ved hjelp av e-post, telefon og videomøter på Skype, sier Myrvold, og fortsetter:

- Gjennomgangen av prosedyrer og arbeidsmetodikk foregikk ved at vi delte skjerm, og slik fikk vi vist fram all den nødvendige dokumentasjonen. Den visuelle omvisningen skjedde med bruk av mobiltelefon og kamera.

Bakgrunnen for å bli sertifisert i henhold til ISO 9001, var ønsket om å få en ekstern vurdering av systemene og arbeidsmetodene til AMK-sentralen.

- Vi jobber kontinuerlig med å forbedre kvalitet og prosedyrer for hvordan vi håndterer hendelser, og forarbeidet med sertifiseringen gikk vi i gang med allerede i 2016. I januar i år kontaktet vi Kiwa, opplyser Myrvold.

Remote auditing med videobefaring

Dette er første gang revisjonsleder Ingebjørg Sjåstad i Kiwa utfører en revisjon fullstendig digitalt. Hun understreker at Kiwa er opptatt av å sikre at norske bedrifter skal opprettholde sine godkjenninger og leveranser.

- Det var ikke noe alternativ å utsette prosessen på grunn av COVID-19. Vi ønsker å være fleksible og tilpasse oss kundenes utfordringer. AMK Nord-Trøndelag er vant til å ha eksterne Skype-møter med sine samarbeidspartnere, og kommunikasjonen med dem gikk veldig greit. Videobefaringen fungerte også over all forventning, sier Sjåstad.

Frister til gjentakelse

Myrvold forteller at ambisjonen er å utvide ISO-sertifiseringen, og inkludere den kommunale legevaktsentralen i tillegg til AMK-sentralen.

- Det er andre prosedyrer og til dels annet lovverk som gjelder for legevakten, men jeg mener det er fullt mulig å gjennomføre revisjonen på samme måte. Erfaringen med å gjøre sertifiseringen digitalt frister absolutt til gjentakelse, uttaler Myrvold.

AMK Nord-Trøndelag håndterer nødnummeret 113 for Nord-Trøndelag, samt kommunene Bindal, Osen og Roan. Sentralen holder til i Namsos og har 35 ansatte.

Les mer om ISO 9001 - sertifisering av kvalitetssystem