15 juni 2020

Svømmehall med søkelys på sikkerhet

Inspeksjon av vannsklie i svømmehall. Foto.

Sikkerheten til de besøkende har høy prioritet hos Bærumsbadene. Nylig ble vannsklien i Nadderudhallen inspisert av Kiwa.

- Vi forholder oss til gjeldende regelverk og instrukser, og det er et godt samarbeid mellom de etatene som har ansvar for sikkerheten i hallen, sier Christer Rinnan Aafloen, sjef for Bærumsbadene.

Ifølge regelverket skal alle fornøyelsesinnretninger gjennomgå en årlig teknisk kontroll utført av en uavhengig tredjepart. Vannsklien i Nadderudhallen i Bærum omfattes av denne forskriften og har nettopp blitt kontrollert av Kiwa, som er akkreditert for denne typen inspeksjoner.

Aafloen understreker at sikkerheten til de besøkende har høy prioritet.

- Badevakter og øvrige ansatte får også grundig opplæring. Vi har søkelys på personsikkerhet og service. Det skal være trygt å oppholde seg i Nadderudhallen, både fysisk og psykisk, fortsetter han.

- Hvilken verdi vil du si det har for dere å få en uavhengig inspeksjon?

- Vi har jo hele tiden hatt rutiner på å foreta egenkontroll av anlegget, men man kan lett bli «blind» for det man går i dag ut og dag inn. Derfor er det betryggende å få en ekstern part til å ta en grundig gjennomgang, sier Aafloen.

Relevante standarder

Han bemerker at før dagens forskrift ble innført, var det uklart hvilke instanser som kunne foreta slike uavhengige kontroller.

- Det er en klar fordel at det nå finnes standarder som beskriver hva som skal sjekkes, slik at de lovpålagte inspeksjonene utføres likt overalt, legger Aafloen til.

- Hvilken erfaring har du med Kiwa som inspeksjonsorgan?

- Nå har Kiwa kontrollert oss to år på rad, og jeg synes det har vært bra. Vi har god dialog, og inspektøren har avdekket noen småting som vi ikke hadde oppdaget selv. Selv om det i og for seg ikke har vært forbundet med noen sikkerhetsrisiko, er det nå rettet opp i, forteller Aafloen.

Omfattende gjennomgang

Teknisk inspektør i Kiwa, Marthe Folstad, er også fornøyd etter inspeksjonen av den 48 meter lange sklien.

- Vi har sett at alle myndighetspålagte sikkerhetsrutiner blir fulgt. Vi har sett etter innvendige skader, kontrollert rengjøring, ankomst og utgang. Videre har vi sjekket alle utvendige bolter og fundamenter, og påsett at skilting, lyssetting og klarsignal er i god stand, slik at vannsklien er trygg å bruke for dem som besøker svømmehallen, sier Folstad.

Les mer om inspeksjon av fornøyelsesinnretninger.

Nadderudhallen. Foto

Om Nadderudhallen
Nadderudhallen ligger i Bekkestua i Bærum kommune. Svømmehallen er en del av Bærumsbadene, som i tillegg består av publikumbadene Hundsund bad og Berger svømmehall. Nadderudhallen ble bygd i 1968 og er det største badet av de tre, med rundt 150 000 besøkende i året. Hallen ble fullt rehabilitert i 2000, og vannsklien ble installert i 2014.