19 oktober 2015

Teknologisk Institutt blir en del av Kiwa

Mandag 19. oktober 2015 inngikk det nederlandske selskapet Kiwa NV avtale om kjøp av 100 % av aksjene i Teknologisk Institutt as fra Stiftelsen Teknologisk Institutt. – Dette er meget positivt for Teknologisk Institutt, våre kunder og alle våre dyktige ansatte, sier adm. direktør Vibeke Strømme i Teknologisk Institutt.

Teknologisk Institutt (TI) har dype røtter i norsk industri. Selskapets lange historie strekker seg tilbake til Statens Teknologiske Institutt, som ble stiftet i 1917. En annen viktig del av selskapets aktivitet stammer fra laboratorievirksomheten til Kongsberg Våpenfabrikk. TI har kontinuerlig utviklet sine tjenester i takt med endringene i industrien. På veien har selskapet gjort flere oppkjøp for å befeste sin posisjon som en ledende nasjonal aktør i TIC-bransjen (Testing, Inspeksjon og Sertifisering).

TI har i dag spisskompetanse innen blant annet materialteknologi, kalibrering og sertifisering, samt relatert opplæring. Selskapet har 200 ansatte fordelt på Oslo (hovedkontor), Kongsberg, Stavanger, Bergen, Haugesund og Trondheim, og hadde i 2014 en omsetning på 272 MNOK.

Kiwa er en ledende aktør i TIC-bransjen i Europa. Selskapet er en del av ACTA* Holding, sammen med Inspecta og Shield Group. ACTA* har i dag mer enn 4 000 ansatte i 35 land og en omsetning på omtrent 375 millioner Euro i 2015. Selskapet har en ambisiøs vekststrategi for å bli en verdensledende aktør i utvalgte TIC-nisjer.

Kiwas overtagelse av TI vil trolig finne sted i midten av november, etter at Konkurransetilsynet har gjort sine vurderinger. Deloitte har bistått Stiftelsen Teknologisk Institutt i salgsprosessen.

– Oppkjøpet av TI passer godt inn i våre vekstplaner. Selskapet har en sterk nasjonal posisjon innen sertifisering, materialteknologi, kalibrering og opplæring. Dette er fagområder som Kiwa i dag er aktive i, men som vi ikke har vært representert i Norge med. TI er en god plattform for økt salg av våre tjenester i Skandinavia. Under våre besøk hos TI i Norge har vi møtt vennlige og høyt kompetente ansatte som deler en kultur lik den vi har i Kiwa, sier Paul Hesselink, administrerende direktør i Kiwa.

– TI har nå fått en sterk industriell eier. Dette gjør selskapet bedre rustet for videre utvikling og vekst. Gjennom Kiwa styrker vi tjenestetilbudet til våre kunder og det skandinaviske markedet. Samtidig blir vi også i bedre stand til å følge våre mange internasjonale kunder ut av landet, sier Vibeke Strømme, administrerende direktør i Teknologisk Institutt.

Partene er enige om ikke å offentliggjøre finansielle data knyttet til transaksjonen.