2 mars 2023

Tester ny gravefri metode for drikkevannsnettet

Elisabeth Hovda og Tor Heggernes
Foto: Elisabeth Hovda og Tor Heggernes var til stede i laboratoriet under testingen.  

Oslo kommune jobber med å finne en ny, gravefri rehabiliteringsmetode for å utbedre drikkevannsnettet. Gravefri rehabilitering med strømpe er en allerede etablert metode for avløpsnettet. Nå tester kommunen strømpene for å se om denne metoden også kan bli brukt for vannledningsnettet.  

- Dette er en raskere og mer bærekraftig metode da det sparer byens infrastruktur for graving. Dette fører også til at utskiftningen av vann-nettet blir billigere, samtidig som det blir bedre for innbyggerne fordi en slipper lengre perioder med arbeider, sier Elisabeth Hovda, sjefsingeniør og leder for Materialkomiteen i Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune. 

Strømpen fra Pipeliner AS fungerer slik at den trekkes inn i røret, blåses opp og herdes. Den nye strømpen er ikke avhengig av det gamle røret, som betyr at dersom det allerede er eller oppstår skader på det gamle rørnettet, vil ikke dette ha noen betydning.  

- Strømpen er laget av et kombinert glassfiber- og filtmateriale og installeres i to omganger. Glassfibertrømpen trekkes først inn og herdes med UV-lys. Deretter trekker man en filtstrømpe inn i glassfiberstrømpen og denne herdes med damp. Det nye røret som etableres inne i det gamle røret er en full-strukturells strømpe klasse A i hht. NS-EN ISO 11295. Styrken på røret blir ekstremt bra, forklarer salgs- og markedssjef i Pipeliner AS, Tor Heggernes. 

Andre påkjenninger for vann-nettet 

Metoden som nå testes ved hjelp av Kiwa, er om denne typen strømpe vil fungere for vann-nettet. Grunnen til at dette testes er fordi et vannrør utsettes for andre påkjenninger enn avløpsnettet, som for eksempel innvendig trykk.  

- Nå tester vi materialkvaliteten og materialegenskapene for å sikre at disse er like gode også i bend. Dersom det er forskjeller må vi måle hva forskjellen er, sier senioringeniør for laboratorietjenester i Kiwa, Asgeir Haukaas.

Strømpen som testes i laboratoriet på Kongsberg er designet for å kunne installeres i drikkevannsrør med opptil 45 graders bend. Testen som gjøres sammenligner testresultatet med påkjenninger i bend og på et rett strekke. 

- I et vann-nett er det, i motsetning til et avløpsnett innvendig trykk, noe man nå er nødt til å finne ut om strømpen vil tåle. Kiwa tester strømpen nettopp for å finne ut om materialet holder både på rette strekk, og i bend, sier Hovda. 

Økt fokus på gravefritt 

Hovda jobber også i prosjektet Renvann hvor Oslo kommune sammen med Pipeliner, Trondheim Kommune og  Sintef, ser på utviklingen av robotfreser for å gravefritt kunne gå inn i vannledningsnettet til hus og næringseiendommer.  

- I dag har alle gater en hovedledning med tilhørende stikkledninger inn til hus. Per nå kan man ikke åpne opp inn til stikkledningene, og vi jobber med å finne en metode for å gravefritt åpne inn til stikkene, sier Hovda.

Pipeliner har utviklet en robot som kjøres inn i ledningsnettet. Der kan den finne anboringer for så å frese hull  og sørge for at koblingen blir tett.  

- Får man åpnet opp anboringspunktene og tettet koblingen fra innsiden av røret med en robot, har man tatt et kvantesteg inn i en fremtidig rehabiliteringsverden for alle kommuners drikkevannsledninger, sier Heggernes.

Ønsker å sikre kvalitet 

Dersom testene gir de resultatene man ønsker kan dette være grunnlaget for store forbedringsmuligheter for vannledningsnettet. I tillegg til gravefritt arbeid og raskere og billigere utføringer, vil det også være mulig å rehabilitere lengre strekninger med rør på bare få dager.  

- Akkurat nå gjør vi oss kjent med produktet og gjør det vi kan for å sikre kvalitet. Vi lukter på fremtidens muligheter, avslutter Hovda.  

Les mer om hva Kiwa tilbyr innen testing her.