6 april 2022

Tilstandsrapport - et nyttig verktøy

Sprekk-i-betongvegg.jpg

For å kunne kartlegge behovet for utbedring av bygningsmassen før skader oppstår, er det hensiktsmessig med en tilstandsvurdering på betong- og stålkonstruksjoner. (Foto: iStock)

For styret i et borettslag eller et sameie kan en tilstandsrapport fra en upartisk aktør være til stor hjelp i planlegging av vedlikehold, og kan bidra til mer bærekraftige oppussingsprosesser.

Det er en stor utfordring å ha ansvaret for at vedlikeholdet av bygningsmassen i et borettslag eller sameie blir utført slik det skal. De aller fleste styrer vil ha behov for bistand fra fagpersoner for å kunne vurdere tilstanden på bygninger og anlegg. Kiwa er en upartisk aktør som utfører sine tjenester i overensstemmelse med aktuelle lover, forskrifter og standarder.

- For å kunne kartlegge behovet for utbedring tidlig, før skader oppstår, er det hensiktsmessig med en tilstandsvurdering på betong- og stålkonstruksjoner, sier Gry Eian, leder for Inspeksjon Øst i Kiwa. Hun legger til:

- Ved å gjennomføre en kontroll av beskaffenheten til betongen, kan Kiwa avdekke feil og mangler, samt angi alvorlighetsgraden på disse. En god og gjennomarbeidet tilstandsrapport viser at styret har kontroll på situasjonen, og kan være et godt grunnlag når styret skal utarbeide sine vedlikeholdsplaner.

Gry-Eian.jpg

Gry Eian, leder for Inspeksjon Øst i Kiwa.

Hva inkluderer en tilstandsrapport?

Eian forklarer at en tilstandsrapport typisk kan inneholde en gjennomgang av byggeteknisk dokumentasjon, dokumentasjon på tilstand, en enkel tilstandsvurdering, laboratorieanalyser, styrkeberegninger og vurdering av maling og overflatetilstand. Hun utdyper:

- Karbonatisering er en prosess der kalsiumhydroksid i betongen reagerer med karbondioksid i luften slik at det dannes kalsiumkarbonat og vann. Dette fører til at armeringen i betongen begynner å ruste og betongen sprekker og skaller av. Slike karbonatiseringsskader kan utgjøre et stort problem. Vi kan måle hvor langt karbonatiseringen er kommet og beregne hvor lang tid det vil ta før det oppstår armeringskorrosjon.

Inspeksjon av maling og belegg på støp og puss

Eian legger til at Kiwa også utfører kontroll og beskrivelse av maling og overflatebehandling.

- Slike undersøkelser kan inkludere fuktmålinger, vurdering av design og kontroll av kvaliteten på underlaget. Denne typen tilstandsanalyser utføres blant annet på balkonger, fasader eller på større innendørs arealer som i garasjeanlegg, sier Eian.

Vedlikehold og oppgradering

Eian understreker at i forbindelse med renovering og oppgradering av bygningsmassen kan en tilstandsrapport gjøre stor nytte ved å fastslå fastheten på betongen og hva den eksisterende betongen tåler.

- Skal man for eksempel montere vannbåren varme som medfører tekniske installasjoner av strøm og vannrør, er det blant annet nødvendig å kartlegge overdekningen, det vil si hvor mye betong som ligger over armeringen. Vi kan måle presis hvor i betongen armeringen ligger, sier Eian.

Gjenbruk av materialer

Eian fremhever også nytten av en tilstandsrapport i en tid med stadig sterkere søkelys på bærekraft og gjenbruk.

- Det snakkes mer og mer om sirkulær økonomi, der det skal legges til rette for at materialer kan brukes om igjen framfor å benytte nye produkter. Det å utvinne mer ressurser for å lage nye produkter fører til økte klimagassutslipp og større press på naturen. En tilstandsrapport kan gi en indikasjon på materialets levetid og være et nyttig verktøy i arbeidet med å gjenbruke produkter istedenfor å la det bli avfall, understreker Eian.

Brannsikring, heiskontroll og tilstandsvurdering av lekeplasser

Eian forteller at Kiwa også har lang erfaring med brannsikkerhet og er godkjent av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap for å utføre uavhengig kontroll av gassanlegg.

- Vi er dessuten leverandør av både periodisk sikkerhetskontroll og sluttkontroll av nye heiser. I tillegg kan vi utføre tilstandsvurdering og kontroll av lekeplasser og uteområder. Kontakt oss, så tar vi en prat om hvilke behov dere har og hvordan vi kan bistå, avslutter Eian.

Les mer om våre tjenester innen bygg og anlegg.