12 august 2021

Totalpakke for oppdrettsbransjen

Oppdrettsanlegg-i-fjord.jpg

Ved å koordinere sine tilbud kan Kiwa og Aquastructures levere en totalpakke med en rekke tjenester innen akvakultur.

For en tid tilbake gikk Kiwa og Aqastructures sammen om å tilby et samlet tjenestetilbud til oppdrettsnæringen og den tilhørende leverandørindustrien.

- Med vår brede portefølje av produkter kan vi være en totalleverandør av relevante tjenester til bransjen, sier Morten Berntsen, revisjonsleder i Kiwa.

- Kiwa leverer produkt- og systemsertifiseringer som Aquaculture Stewardship Council (ASC Farm) og GLOBALG.A.P. IFA – Aquaculture (GG Aqua). Kiwa er også akkreditert for ledelsessystemstandardene ISO 9001 (kvalitet), ISO 14001 (ytre miljø) og ISO 45001 (arbeidsmiljø/sikkerhet). I tillegg har Kiwa et bredt tilbud innen testing, inspeksjon og sertifisering med flere tjenester som er relevante både for oppdretterne og for leverandører til havbruksnæringen, legger Berntsen til.

Tekniske standarder

Senioringeniør Kristin Juberg Gangstad i Aquastructures tilføyer at det også er en del tekniske standarder som er gjeldende for oppdrettsbransjen.

- Aquastructures tilbyr akkreditert sertifisering til både landbaserte og havbaserte anlegg. Vi utfører alle typer sertifiseringer innen NYTEK, NS 9415 og NS 9416, sier Gangstad.

Kristin-Gangstad-og-Morten-Berntsen.png

F.v.: Kristin Juberg Gangstad, senioringeniør i Aquastructures og Morten Berntsen, revisjonsleder i Kiwa. (Foto: Aquastructures/Kiwa)

Materialtesting og teknisk dokumentasjon

Gangstad fremhever at Aquastructures opplever en enorm vekst i oppdrag fra flere ulike aktører og bransjer knyttet til oppdrettsnæringen.

- Vi har blant annet kunder som produserer store landbaserte anlegg i betong og stål. Det gis også konsesjoner til nye prosjekter som for eksempel kombinerer nylonnett og stålmerder, sier Gangstad og fortsetter:

- Disse produsentene etterspør prøving og testing av materialer og komponenter. Da er det fordelaktig at vi kan henvise til Kiwa som har god kompetanse og erfaring på tjenester innen materialteknologi og kan bidra med å fremskaffe dokumentasjon som utgjør sertifiseringsgrunnlaget.

Kostnadseffektivt å koordinere revisjoner

Gangstad påpeker at det kan være tid og penger spart ved å samordne revisjonene på de ulike standardene og gjennomføre flere typer sertifiseringsinspeksjoner i løpet av samme kundebesøk.

- Selv om kravene er forskjellige, er mange av temaene de samme. Det er flere overlappende områder, selv om de enkelte standardene har ulike tilleggskrav, sier Gangstad.

Berntsen har erfart at det ikke er alle bedrifter som er bevisst på nytteverdien av å koordinere sertifiseringsprosessene.

- Én ting er kostnadene til sertifiseringsorganet, det handler også om å redusere tiden som brukes internt i bedriften. Det representerer også en verdi, sier Berntsen.

Gangstad følger opp:

- Det er gode synergieffekter å hente her. Til sammen kan Aquastructures og Kiwa sette sammen revisjonsteam med bred kompetanse på alle de relevante standardene. Dermed vil vi kunne presentere et bredere og mer tilfredsstillende tilbud for våre kunder.

Les mer om ASC Farm

Les mer om GlobalG.A.P. Aquaculture

Les mer om mattrygghet og akvakultur