17 april 2019

Trafikksikkerhet burde være et helårsfokus, ikke et «høytidsfokus»

iStock-653800170.jpg
iStockphoto

Det finnes vel knapt en uke i året det er flere biler på veiene enn i påskeuken. Folk kjører til fjells, til skianlegget, til skiløypa, på butikken for å fylle påskeegget og fra fjells igjen.  

Med den store utfarten på veiene i disse høytider kommer også et ekstra fokus rundt dette med trafikksikkerhet. Men, det er ikke sånn at vi bare kan ha «høytidsfokus» på trafikksikkerhet, slik som rundt påske, jul og sommertider. Trafikksikkerhet burde være et helårsfokus, og man må alltid ta hensyn til vær og vind, andre trafikanter og medmennesker. Visste du derfor at det det er en internasjonal, egen standard for nettopp dette med trafikksikkerhet?

NS-EN ISO 39001

NS-EN ISO 39001 heter den internasjonale standarden for trafikksikkerhet, og den har som formål å forebygge alvorlige trafikkulykker. Standarden er et verktøy for å sikre tryggest mulig ferdsel i trafikken og inneholder både tekniske krav og krav til styringssystem.

ISO 39001 er relevant for alle små og store virksomheter som driver med transport, både offentlige og private. Standarden passer også for alle bedrifter som bruker veiene, for dem som planlegger, bygger og vedlikeholder veinettet, samt alle organisasjoner som genererer behov for vei - f.eks. skoler, sykehus, parkeringsplasser, idrettsplasser og konsertarenaer.

NS-ISO 39001 er bygget opp på samme måte som andre standarder for styringssystemer, som ISO 9001 for kvalitetsstyring og ISO 14001 for miljøstyring, og er enkel å integrere i et felles styringssystem.

Kiwa Teknologisk Institutt Sertifisering er akkreditert for å sertifisere iht. ISO 39001. Ønsker du å vite mer om ISO 39001, kan du lese mer om standarden her: ISO 39001 - Sertifisering av styringssystem for trafikksikkerhet. 

Kjør forsiktig til fjellet, og god påske alle sammen!