22 mars 2022

Tredjepartsvurdering reduserer risiko

Bru-under-konstruksjon.jpg

Uavhengig kontroll bidrar til økt kvalitet og en sikker og kostnadseffektiv oppføring av bruanlegg og andre byggeprosjekter.

Plan- og bygningsloven og byggesaksforskriften angir regler for kvalitetssikring og uavhengig kontroll i byggeprosjekter. Entreprenør eller prosjektansvarlig plikter å ha system for å sikre og dokumentere at lov- og forskriftskrav er oppfylt.

Bjørnar Meland, direktør for inspeksjon i Kiwa Norge, oppgir at utover krav til egenkontroll kan byggherre for større prosjekter kreve tredjepartsvurdering av en uavhengig instans.

- Kiwa tilbyr tredjepartskontroll og revisjon innenfor de fleste fagområder. Vi kan levere tjenester i henhold til prosjektets kontrollplan med mulighet for utvidet kontroll der kunden ønsker ekstra kvalitetssikring av underleverandører eller egne arbeider, sier Meland.

Book en kostnadsfri prat med oss!

Hva er en kontrollplan?

En kontrollplan er en plan for kontroll av prosjektering og utførelse i samsvar med plan- og bygningslovgivningen, forklarer Meland. Han fortsetter:

- Kontrollplanen skal omfatte alle prosessene som er nødvendige for å oppnå styring, oppfølging og kontroll i henhold til myndighetenes og byggherres krav. Det skal utarbeides en tilpasset kontrollplan for hvert enkelt prosjekt.

Uavhengig kontroll av bruprosjekter

Meland påpeker at tredjepartsverifikasjon er avgjørende for å redusere risiko og sette søkelys på sikkerhet. Det bidrar også til å forbedre kvaliteten på design, fabrikasjon, installasjon og oppfølging, samt å redusere antall modifikasjoner og reparasjoner. Meland sier videre:

- Kiwa tilbyr uavhengig tredjepartsverifikasjon og kvalitetssikring, og utfører tredjepartstjenester innenfor en rekke områder, blant annet bruanlegg. Som uavhengig tredjepart kan vi hjelpe med å sørge for at broprosjekter gjennomføres på en sikker og kostnadseffektiv måte.

- Når det gjelder nye bruprosjekter ønsker vi å komme tidligst mulig med i prosessen, for å redusere risikoen for avvik under produksjon og montasje. Avvik medfører ofte høyere kostnader og at prosjektene tar lenger tid, derfor er alle tjent med at avvik ikke oppstår, understreker Meland.

Nasjonale og internasjonale standardkrav

I tillegg til de vanlige standardene, både nasjonale (NS) og internasjonale (ISO), har Statens Vegvesen utarbeidet håndbøker med tilleggskrav. Kiwa har opparbeidet seg en god oversikt og inngående kjennskap til alle gjeldende standarder, håndbøker og prosesskoder som gjelder for bruprosjekter.

- Det er viktig at entreprenørene får med seg alle disse tilleggskravene slik at konstruksjonen blir i henhold til spesifikasjonene. Dette bidrar til at prosjektene blir gjennomført på en sikker og kostnadseffektiv måte, sier Meland.

NDT-inspeksjon av etterspente betongbruer

Kiwa foretar inspeksjon av etterspent armering i betongbruer ved hjelp av ulike avanserte NDT-metoder i henhold til krav fra Statens vegvesen. Statens vegvesen har gitt ut en instruks som krever at en hovedinspeksjon av slike bruanlegg skal omfatte følgende NDT-metoder:

Visuell inspeksjon for å merke ut og sjekke kritiske områder, Cover meter, GPR (Ground Penetrating Radar), Ultralydpulsekko (MIRA), Impact Echo og visuell inspeksjon / boring og bruk av endoskop.

Ivan Soldo, senioringeniør i Kiwa Norge, forteller at denne typen inspeksjoner er en ny tjeneste som Kiwa kan tilby mot entreprenører som skal foreta hovedinspeksjon av større bruer.

- Kiwa er så langt jeg vet den eneste leverandøren som kan gjennomføre slike inspeksjoner med eget personell i Norge. Denne typen oppdrag er kompliserte og krever både lang erfaring i vurdering av betongkonstruksjoner og ferdigheter i å håndtere NDT-teknikker, programvare og utstyr, sier Soldo og tilføyer:

- Kiwa har kompetansen og utstyret som kreves, og kan tilby en komplett inspeksjon som oppfyller kravene Statens vegvesen stiller.

Testing av nyskapning innen bruprosjekter

Kiwa har lang erfaring med testing av sveiseskjøter til brudekke. Frem til nå har dette vært den eneste godkjente metoden for skjøter til brudekke. Nylig har Kiwas materiallaboratorium på Rygge gjennomført testing av en helt ny metode for å verifisere at kravene, satt av Statens Vegvesen, innfris.

-  Vår kunde har utviklet en nyskapende, mer kostnadseffektiv og tidsbesparende måte å skjøte moduler for brudekke, forteller Nikolai Bjørklund Andersen, senior ingeniør for materialteknologi i Kiwa, og fortsetter:

- Vi har gjennomført skjærtester på 4 fullskala moduldeler av broforbindelsen, som hver veier rundt 150 kg, i vår største pressmaskin hvor vi tilpasser hastighet og trykkplater etter kravene til produktet som testes. I maskinen presses stålet sammen for å finne ut hvor stor vekt modulene tåler. Vi er glade for å kunne verifisere at resultatet fra denne testen gjenspeiler kundens egne modelleringer, samt kravet fra Statens Vegvesen, avslutter Andersen.

Les mer om våre tjenester innen bygg og anlegg.