15 februar 2024

Kiwa verifiserer veimerkingsmaskiner

Veimerkingsmaskin_detalj.jpg

Kiwa har på oppdrag fra Statens vegvesen utviklet en metode for å verifisere veimerkingsmaskiner.

Kenneth Medalen-Hansen, Kiwas avdelingsleder for kalibrering på Kongsberg, forklarer at utgangspunktet var Statens vegvesens behov for å få bekreftet at veimerkemaskiner legger ut veimerking av rett kvalitet.

- Når en entreprenør i dag får i oppdrag å merke veistrekninger, vet Statens vegvesen at strekningen som er kjørt, er blitt merket, men de vet ikke kvaliteten på det som er gjort. Derfor bruker de veldig mye tid og penger og ressurser på å sende folk ut i felten for å sjekke, sier Medalen-Hansen og fortsetter:

- EU stiller etterhvert strenge krav til veioppmerkingen fordi bilene i dag opererer med autonome systemer som retter seg inn etter kjørefeltlinjene. Dette er jo også krav bilbransjen kommer med. Oppdraget vårt var å finne en metode for hvordan det kan verifiseres at når bilen som skal utføre veimerkingen stilles inn på en viss bredde og tykkelse, er det faktisk det som blir resultatet.

Kenneth-Medalen-Hansen-foran-kalibreringslaben.jpg

Prototypemaskin

Medalen-Hansen forteller at Statens vegvesen i samarbeid med Trysilmaskin har utviklet en veimerkemaskin som kan rapportere kvaliteten på merkingen og strekningen som er blitt merket. Statens vegvesen ønsket at Kiwa skulle se på hvordan man kan gjøre en verifikasjon som sammenligner andre veimerkemaskintyper med prototypemaskinen. Medalen-Hansen sier videre:

- Kiwa har gjennomført fullskalatester på to forskjellige vegmerkemaskiner. Vår konklusjon er at det må gjennomføres tre forskjellige verifikasjoner for å fastslå at veimerkemaskinen kan klare å legge ut rett kvalitet i henhold til bredde, tykkelse og lengde:

  • Mengde lagt ut (kg)
  • Mengde lagt ut og kjørt lengde (kg mot meter)
  • Kjørt lengde (meter)

- Noen kjøretøy har simuleringsprogramvare som gjør at lastebilen skal kunne stå stille, og simulere  at den kjører fremover. Men ved flere tilfeller viste testing at denne funksjonen ga store avvik og ikke fungerte godt nok. Mengdemåling bør derfor testes ved fysisk kjøring av bil, sier Medalen-Hansen.

Kar-montert-på-veimerkingsmaskin.jpg

Et spesiallaget kar dekket med termoplast monteres på kjøretøyet slik at test av utlagt mengde kan gjøres i fart. (Foto: Kiwa)

Nøyaktighet på 10 %

Avdelingslederen fra Kiwa poengterer videre at det er en utfordring at det skal måles på utstyr som er ganske grovt.

- Mye av utstyret viser vekt per 5 kg av gangen, mens vi måler i gram. Jeg tror målingene vil bli mer korrekte jo lenger strekning som kjøres og jo mere masse det er snakk om. Er vi oppe i noen hundre kilo er det antageligvis mye mer nøyaktig, mens vi har testet med masse på 40 - 50 kilo, og det kan være en utfordring for bilene, understreker Medalen-Hansen og fortsetter:

- Etter test av to forskjellige biler har vi foreløpig en anbefalt nøyaktighet for veimerkemaskiner på 10 %. Vi konkluderer med at metoden så langt kan bekreftes, og at metoden er god nok til bruk for å verifisere veimerkemaskiner.

Les mer om kalibrering.