26 april 2021

Vi endrer navn - styrker posisjonen som TIC-leverandør

To jenter med Kiwa logo på ryggen bærer en kayakk. Bilde.Bilde: Kiwa samler TIC tjenester i ett selskap, Kiwa AS, og videreførere kurs og konsulenttjenester gjennom nye Kiwa Kompetanse AS. 

Med over 100 års historie markerer vi i dag et nytt kapittel. Vi har samlet all vår aktivitet innen testing, inspeksjon og sertifisering i ett selskap, Kiwa ASSamtidig viderefører vi leveransen av kurs og konsulenttjenester gjennom vårt nyopprettede selskap Kiwa Kompetanse AS.  

På denne måten tilbyr vi kundene økt kundeverdi gjennom å være en helhetlig TIC-aktør i markedet med tilhørende kurs- og konsulenttjenester.  

Kiwa Kompetanse AS vil fortsette å levere og utvikle kurs både i klasserom og online. Vi har fokus på å utvikle nye digitale leveransemodeller og arbeide videre med livslang læring for våre kurskunder.   

Hva betyr dette for kundene?   

Gjennom en sammenslåing av selskapene Kiwa Teknologisk Institutt AS, Kiwa Teknologisk Institutt Sertifisering AS og Kiwa Inspecta AS forsterker vi tjenesteporteføljen med motivasjon om å levere de beste tjenestene til nye og eksisterende kunder.   

Merkenavnene Teknologisk Institutt og Inspecta blir nå en del av vår historie. 

Kiwa Norge  
Selskapene du møter i Norge har bred bransjeerfaring og er godt kjent i markedet. Dette har våre kunder bidratt til over flere år. Nå gjør vi det enklere for kundene slik at det ikke er nødvendig å forholde seg til like mange ulike juridiske enheter som tidligere.   

Våre akkrediteringer og sertifiseringer videreføres i den nye strukturen, og de som blir berørt av endringene blir kontaktet med nærmere info.  

Oppdatert selskapsinfo 

Kiwa AS org.nr 976 491 696 

Kiwa Kompetanse AS org.nr  926 319 558