29 januar 2020

Videoundervisning – kort vei til kunnskap

IMG_20190122_095936.jpg

I desember gjennomførte kjemiavdelingen i Kiwa sin første runde med videoopplæring i Trygg kjemikaliebruk og tilbakemeldingene fra de første kursdeltakere har ikke latt vente på seg.

- Takk for [et] veldig bra webinar, kanskje det beste jeg har deltatt på, skriver kvalitets- og miljøansvarlig i Erik Arnesen Bryn AS, Ola Brandt, i en mail til Kiwa.

Tilpasset kundens behov

Gruppeleder for kjemiavdelingen i Kiwa, Johan Kolseth Rian, mener videoundervisning er den naturlige veien å gå ettersom flere av deres kunder har etterspurt en mer fleksibel kursløsning.

- Vi opplever at denne kursformen harmonerer bedre med den måten vi arbeider på i dag, samtidig som terskelen for å melde seg på kurs blir lavere da man kutter reisetid og kostnader knyttet til dette. Det er en kort vei til kunnskap, sier han.

Flere muligheter og mer fleksibilitet

Seniorrådgiver for kjemi, Irene Sortland Solvang, forklarer at videoopplæringen kan sees som en forlengelse av det kurstilbudet Kiwa allerede tilbyr.

- Videoelementet av opplæringen åpner opp for flere muligheter. Digitale klasseromskurs både nasjonalt og internasjonalt, én til én-interaksjon, én til flere – ja, the sky is the limit, sier hun.

Også rådgivningstjenester kan tilpasses online video. Kvalitetskontroll av etiketter, gjennomgang av dokumentasjon, rådgivning på lagring av kjemikalier og gjennomgang av internrutiner er bare noen av tjenestene Rian og Solvang lister opp som eksempler på leveranser som kan gjennomføres over videointeraksjon.

- Med online video blir det også mer fleksibilitet rundt når på døgnet man kan holde kurs, og som våre tradisjonelle bedriftsinterne kurs kan de videobaserte tilbudene tilpasses hver enkelt kundes behov, sier Rian.

Svært positive tilbakemeldinger

Tilbakemeldingene etter første videokurs i Trygg Kjemikaliebruk har vært positive, og videoundervisning ser ut til å være et friskt tilskudd til kursporteføljen.  

- Synes dette var et veldig bra kurs for intro og nybegynner som eksempelvis lærlinger og nyansatte, men også som oppfriskning [for] alle som jobber med disse kjemikaliene hver dag i produksjon, skriver daglig leder avdeling Minde, Dag Nilsen på mail.

Parts Manager i Bilpaviljongen AS, Jan Petter Skretting, gir også positive tilbakemeldinger på kurset.

- Det var veldig informativt og flott webinar. Tusen takk, sier han.