5 oktober 2022

Viktig med regelmessig kalibrering

iStock-170103110_høyspent.jpg
Regelmessig kalibrering av høyspent test- og feilsøkingsutstyr er spesielt viktig nå med den økende etterspørselen av elektrisk kraft. Foto: iStock-170103110

Etterspørselen etter elektrisk kraft øker raskt. I dag er det behov for å overføre enorme mengder elektrisk kraft fra ett sted til et annet for å oppfylle dette økende kraftbehovet. Kraftoverføring kan gjøres mest effektivt gjennom et høyspent elektrisk kraftoverføringssystem.

Kiwa tilbyr test og kalibrering av et bredt spekter av høyspentutstyr som brukes innen for eksempel kraftproduksjon, kraftdistribusjon, jernbane, petrokjemisk industri, olje- og gass industri, elektrisk service og vedlikehold.

- Vi kalibrerer og tester for mange næringer og vi er opptatt av at våre kunders høyspent test- og feilsøkingsutstyr er korrekt kalibrert, sier Tore.

Subseamoduler trenger kraftforsyning

Ved utvinning av olje og gass på stadig større dyp, er det også flere Subseamoduler på store havdyp som trenger kraftforsyning.

- Det er da viktig at kabler og utstyr fungerer. Dette stiller krav til at en har korrekt og fungerende høyspent test- og feilsøkingsutstyr, sier Tore.

Les mer her om våre tjenester innen kalibrering av høyspent test- og feilsøkingsutstyr.

Viktig for kundene

Aktørene i Subsea bruker ofte sitt kalibrerte høyspent test- og feilsøkingsutstyr til å uføre simulering av anlegg, til å teste om kabel er innenfor spesifikasjon, verifisere eller dokumentere at produsert utstyr og motorer er i henhold til norm/krav.

- Derfor er det viktig å kunne dokumentere at disse målingene er utført med utstyr som har en dokumentert sporbarhet og er kalibrert innenfor kundens bruksområde med best mulig nøyaktighet, sier Tore, og legger til:

- Dokumentasjonen bidrar til å underbygge tillitt og troverdighet til kundens dokumentasjon, og kan også føre til at aktørene vinner kontrakter, avslutter Tore.

Mer info:

Kiwa kan kalibrere ditt høyspent test- og feilsøkingsutstyr. Ønsker du å vite mer? Les mer her.